Thứ Hai sau Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 15, 26-16, 4

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Ðấng Phù Trợ đến, Ðấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Ðã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con”.


Suy niệm

“Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu…”

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu loan báo cho các Tông đồ biết về các chứng nhân của Chúa ở trần gian. Mở đầu, Chúa Giêsu nói đến Đấng Bảo Trợ – Chúa Thánh Thần, là Thần Khí sự thật và là chứng nhân đầu tiên của Chúa kể từ lúc Chúa nhập thể (x. Lc 1, 35) cho đến khi Chúa lên trời (x. 1 Pr 3, 18. 22). Kế đến, Chúa nói cho các Tông đồ biết các ông cũng phải làm chứng cho Ngài : “Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu” (Ga 15, 27). Quả thật, được ở với Chúa ngay từ đầu, nên các Tông đồ, trừ Giuđa Ítcariốt, là các chứng nhân uy tín của Chúa (x. Mc 3, 13 – 19). Thêm vào đó, Chúa còn nói : “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1, 8). Như vậy, khi Thánh Thần ngự đến ban ơn và trợ giúp các Tông đồ, các ông sẽ trở thành những chứng nhân đi loan báo cho muôn dân muôn nước biết Tin Mừng Chúa Giêsu Phục Sinh.

Thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng, Giáo Hội đã bị bách hại ngay từ thời các Tông đồ. Cho đến ngày nay, người đời vẫn không ngừng chỉ trích và chống đối Giáo Hội dưới nhiều hình thức mới và thủ đoạn. Người Kitô hữu vẫn bị bắt bớ và giết hại. Tuy nhiên, Giáo Hội vẫn trung thành với sứ mạng bảo vệ chân lý đức tin, và người tín hữu vẫn bền tâm vững chí làm chứng cho Chúa. Sở dĩ thế, là vì Giáo Hội luôn xác tín vào Đấng Bảo Trợ hằng hướng dẫn, soi sáng và hiện diện với mình trong việc loan báo Tin Mừng. Như thế, khi gặp phải những thử thách về đức tin, thay vì sợ hãi, chúng ta cần can đảm sống làm chứng cho Chúa. Nhờ ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chúng ta làm chứng bằng gương sáng đạo đức, bằng lời nói chân thật và việc làm bác ái để người ta nhìn nhận Chúa Giêsu, Đấng đã sống lại từ cõi chết.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban Thần Khí của Chúa xuống trên chúng con, để Ngài hướng dẫn, soi sáng và giúp chúng con luôn sống trong đường ngay nẻo chính, kiên tâm giữ vững đức tin và biết thi hành đúng sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người. Amen.


Thánh Athanasiô Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Năm 311, cơn cấm cách, bắt đạo vừa chấm dứt, Giáo Hội lại bị bè rối nổi lên, phá phách, xuyên tạc giáo lý, làm nhiều người chưa vững đức tin bị lung lay. Arius tại Alexandria tuyên truyền giáo thuyết lạc đạo chối bỏ thiên tích của Chúa Giêsu. Hội Thánh được tràn đầy Thánh Thần luôn cương quyết bảo vệ đức tin, vào năm 325, Giáo Hội triệu tập công đồng Nicée để lên án Arius và xác quyết: “Đức Kitô là Thiên Chúa, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha”…..xem tiếp


Comments are closed.