Thứ Hai sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa: Ga 8, 12-20

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta là sự sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống”. Những người biệt phái nói: “Ông tự làm chứng cho mình, nên chứng của ông không xác thực”. Chúa Giêsu trả lời: “Cho dầu Ta tự làm chứng về Ta, thì chứng của Ta cũng xác thực, vì Ta biết rõ Ta từ đâu tới và đi về đâu. Còn các ông, các ông không biết Ta từ đâu tới, cũng chẳng biết Ta đi đâu. Các ông đoán xét theo xác thịt; còn Ta, Ta không đoán xét ai. Hoặc nếu Ta có đoán xét, thì sự đoán xét của Ta cũng xác thực, bởi vì không phải chỉ có mình Ta, nhưng còn có Cha Ta là Ðấng đã sai Ta. Vả lại trong luật của các ông có ghi: Chứng của hai người thì xác thực. Ta tự làm chứng về Ta, và Ðấng đã sai Ta, là Chúa Cha, cũng làm chứng cho Ta nữa”. Họ nói: “Cha của ông đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Các ông không biết Ta, cũng chẳng biết Cha Ta. Nếu các ông biết Ta thì cũng sẽ biết Cha Ta”. Chúa Giêsu nói những lời trên gần nơi để Kho Tiền, khi Người giảng dạy trong đền thờ. Thế mà không ai bắt Người, vì chưa đến giờ Người.


Suy niệm

“Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong tối tăm, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống”. (Ga 8, 12)

Tình thương của Thiên Chúa Cha rất cao sâu, trải dài trong lịch sử cứu độ. Người không bỏ mặc loài người ngập chìm trong bóng đêm tội lỗi, nhưng đã ban chính Con Một mình là Chúa Giêsu Kitô. Ngài là ánh sáng thật của Thiên Chúa Cha, đã đến giải thoát và cứu độ con người. Trong khi đó, cuộc sống của con người là cuộc chiến đấu không ngừng với bóng tối tội lỗi. Trong trận chiến cam go này, có lẽ chúng ta đều thấm thía sự yếu hèn của chính mình. Ách tội lỗi và sự dữ khuynh đảo làm ta thành nô lệ cho chúng. Chỉ nhờ Chúa Giêsu và trong Ngài, nhân loại mới có thể thoát khỏi bóng tối tội lỗi đang kìm hãm chính mình. Chúa Giêsu sẽ giải phóng ta nếu ta dám bước theo Người. Đừng bắt chước những người lãnh đạo Do Thái xưa, vì khước từ đặt niềm tin vào Chúa Giêsu nên mãi ở trong tối tăm, nhưng hãy sẵn sàng bước theo ánh sáng Chúa, nghĩa là dám từ bỏ những gì còn mờ tối, u ám trong tâm hồn. Đó là những đam mê tội lỗi, những ích kỷ nhỏ nhen, những ý định xấu xa.

Mùa Chay Thánh mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở về với ánh sáng Giêsu. Giữa đêm tối của cuộc sống đầy bất trắc, ánh sáng Giêsu sẽ dẫn đường chỉ lối ta đi. Với Chúa Giêsu, chúng ta không còn lo sợ trước sức nặng tội lỗi như muốn đè bẹp đời ta. Chúng ta hãy tin nơi Chúa Giêsu, bước đi trong ánh sáng của Ngài, để được đến cùng Thiên Chúa Cha.

Lạy Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng thật từ Thiên Chúa Cha, chiếu soi nhân loại đang chìm trong bóng tối tử thần, xin hãy chiếu soi vào tâm trí u tối của chúng con, hầu chúng con biết can đảm đổi mới cuộc sống mình, để được tiến bước vào đường nẻo bình an của Chúa. Amen.


Comments are closed.