Thứ Hai sau Chúa Nhật 4 Thường Niên – Ngày 30/01/2017

Suy niệm

“Anh cứ về nhà với thân nhân và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và Người đã thương xót anh như thế nào” (Mc 5,19).

Thuật lại phép lạ Chúa Giêsu cứu chữa một người đàn ông bị quỷ nhập, Thánh Mac-cô cho thấy uy quyền của Chúa Giêsu vượt trên sự dữ, điều đang thống trị người đàn ông. Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người đàn ông diễn tả cuộc giao tranh giữa hai thế lực: Bóng Tối tội lỗi và Ánh Sáng Thánh Thiện, bên trong nội tâm của người đàn ông. Chúa Giêsu đã giải thoát anh ta khỏi sự thống trị của sự dữ, khỏi gông cùm và xiềng xích của tội lỗi. Sự dữ đã thống trị trong người đàn ông bấy lâu không thể ngăn chặn lòng thương xót của Thiên Chúa thể hiện, vì lòng thương xót của Chúa thì lớn hơn tội lỗi và sự chết, như Thánh Phao-lô đã nói: “ nơi đâu tội lỗi ngập tràn, ở đấy ân sủng càng chứa chan” (Rm 5, 20). Lòng thương xót của Chúa đã giải thoát người đàn ông. Anh đã được Thiên Chúa thương xót. Giờ đây, anh cần thuật lại cho người thân của anh biết lòng thương xót Chúa đã dành cho anh như thế nào.

Là người, ai không có tội. Chúng ta cần luôn ý thức mình là tội nhân vẫn luôn được Thiên Chúa quan tâm, chăm sóc và yêu thương. Lời mời gọi “gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa” luôn là lời thúc đẩy mỗi người cần làm cho tình yêu Chúa được tỏa sáng nơi mỗi gia đình. “Anh hãy về nhà với thân nhân và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và Người đã thương xót anh như thế nào” (Mc 5,19). Rao giảng về tình thương của Thiên Chúa, bắt đầu từ gia đình mình là nơi mỗi người có điều kiện trở nên dấu chỉ đích thực của Tình Yêu Ba Ngôi. Nhờ đó, nhân loại sẽ thoát khỏi xích xiềng tội lỗi và sự chết, để được tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Người. Trở nên dấu chỉ của lòng thương xót là tự nguyện thực thi những hành động của tình yêu thương dám hy sinh cho người khác và vì người khác, như chính Chúa đã làm. Lòng thương xót của Chúa sẽ đụng chạm con tìm mỗi người.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng vì tình thương đã đến để thương xót chúng con là những tội nhân, Chúa đã sẵn sàng hy sinh và chịu chết, để mỗi người chúng con được sống vĩnh cửu với Chúa. Xin Chúa dùng quyền năng và lòng thương xót của Chúa mà thánh hóa chúng con mỗi ngày, cho chúng con nên dấu chỉ tình yêu của Chúa nơi gia đình của chúng con. Amen.


Comments are closed.