Thứ Hai sau Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 10, 1-10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.


Suy niệm

Chúa Giêsu phán: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào sẽ được cứu” (Ga 10, 9).

Chăn chiên là công việc quen thuộc với người Do Thái. Khi chiều đến, người mục tử lùa chiên vào chuồng và trực ở cửa suốt đêm để bảo vệ đàn chiên. Lúc này người mục tử chính là cửa bảo vệ đàn chiên khỏi thú dữ, trộm cướp từ bên ngoài và cũng để ngăn không cho chiên tự ý rời chuồng lúc đêm khuya. Chúa Giêsu đã đồng hoá mình với cửa chuồng chiên.“Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào sẽ được cứu”. Là cửa, Chúa Giêsu luôn hiện diện để bảo vệ và cứu giúp người tín hữu thoát khỏi sự hiểm nguy của thế gian. Ngài ban sức mạnh giúp người tín hữu chiến đấu chống lại “ma quỷ như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mối cắn xé” (1Pr 5, 8-9a). Chúa Giêsu đã lên án những kẻ trộm cướp chỉ đến để bóc lột và huỷ diệt đàn chiên. Ngài muốn những người mà Ngài đã quy tụ luôn ở trong Giáo hội để được Ngài nuôi dưỡng, chở che và cứu vớt. Tiếc thay, nhiều người đã không còn tin nhận Chúa Giêsu, tự ý bước ra khỏi sự yêu thương và bảo vệ của Ngài.

Trong cuộc sống hôm nay, ma quỷ và sự dữ trần gian đang tìm cách tấn công con người từ nhiều phía và dưới những hình thức tinh vi xảo quyệt. Nhiều học thuyết sai lạc đang làm nhiều tín hữu lung lạc đức tin, phủ nhận sự hiện hữu của Chúa trong cuộc sống. Nhiều tín hữu đang dần dần từ bỏ Chúa và Giáo hội để chạy theo lợi lộc trần thế. Trước những thử thách và cãm bẫy này, người tín hữu chỉ có một lá chắn vững chắc, một cánh cửa an toàn và một thành trì kiên vững là chính Chúa Giêsu và Giáo hội của Ngài. Chỉ có Chúa mới đảm bảo cho linh hồn con người được an toàn, được sống và sống dồi dào.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài là cánh cửa duy nhất bảo vệ linh hồn con được an toàn, Ngài là lối đi duy nhất dẫn con về cõi sống đời đời. Xin cho con luôn biết tín thác và sống theo lời Chúa dạy để con được sống muôn đời với Chúa. Amen.


Comments are closed.