Thứ Hai sau Chúa Nhật 19 Thường Niên – Ngày 14/08/2017

Lời Chúa: Mt 17, 22-27

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Các môn đệ rất đỗi buồn phiền.

Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: “Thầy các ông không nộp thuế ‘đền thờ’ sao?” Ông nói: “Có chớ”.

Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: “Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Ðòi con cái mình hay người ngoài?” Ông thưa rằng: “Ðòi người ngoài”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con”.

 


Suy niệm

CHU TOÀN BỔN PHẬN TRẦN THẾ THEO TINH THẦN PHÚC ÂM

“Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh” (x. Mt 17, 27).

Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay gợi lên hai điều để chúng ta suy nghĩ. Trước tiên, việc Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ về cái chết và phục sinh của mình. Điều này được các tác giả Tin Mừng nhắc đến qua các trang cuối trình thuật Tin Mừng của mình, cho thấy Ngài thật là Con Thiên Chúa làm người, được sai xuống thế để hoàn tất kế hoạch cứu chuộc loài người. Phép lạ Ngài sẽ làm khi bảo Phêrô ra biển thả câu để lấy đồng tiền bốn quan trong miệng con cá lần nữa xác nhận nguồn gốc và căn tính của Ngài (x. Mt 17, 27). Các điều đó cho thấy Chúa Giêsu, vốn là Con Thiên Chúa, nhưng khi đã nhập thể làm người, thì Ngài chấp nhận chịu cùng một số phận với con người, đó là cái chết. Tuy vậy, đó là cái chết cứu độ nhân loại. Kế đến, việc Chúa Giêsu nộp thuế phần của mình và phần của Phêrô cho thế quyền Rôma, cho thấy Ngài tôn trọng quyền bính nhân loại, chu toàn nghĩa vụ của một công dân trong một quốc gia, cũng như chu toàn bổn phận trần thế của mình (x. Mt 17, 27c). Hơn nữa, điều đó còn cho thấy Chúa Giêsu đã thực sự trở nên như mọi người, sống gần gũi với con người chứ không xa cách họ.

Vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, trước là hãy tin tưởng vào Chúa Giêsu, sau là hãy sống theo như đời sống và lời dạy của Ngài. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta một lối sống để đạt được hạnh phúc đời này lẫn đời sau, đó là chu toàn bổn phận trần thế của mình theo tinh thần Phúc Âm. Đó là không sống theo kiểu mơ tưởng bỏ bê công việc thuộc trách nhiệm của mình, nhưng chú tâm hoàn thành nó một cách đầy ý thức và trách nhiệm. Đó là không sống khước từ hay loại trừ người khác, nhưng yêu thương và ân cần nâng đỡ, chia sẻ với họ, nhất là những người khổ đau, nghèo đói. Đó là thái độ tôn trọng quyền bính và luật lệ hợp pháp chính đáng của quốc gia mình cư ngụ. Và, nếu Chúa Giêsu đã chịu hạ mình xuống để tuân giữ lề luật nhân loại, thì chúng ta cũng vậy, để trở thành công dân Nước Trời, ta hãy tỏ lòng thần phục Thiên Chúa và tôn trọng Lề Luật của Người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những kẻ chậm tin, lại hay nghi ngờ về căn tính là Con Thiên Chúa của Ngài. Chúng con cũng thường sống trái ngược với bản chất Kitô hữu của mình khi lơ là bổn phận trần thế và bất tuân lời Chúa dạy. Xin giúp chúng con vững tin vào Chúa và canh tân đời sống của mình mỗi ngày một trung thành với tinh thần Phúc Âm hơn. Amen.


Comments are closed.