Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên – Ngày 18/11/2023

Lời Chúa: Lc 18, 1-8

Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.” Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

 


Suy niệm

LIÊN LỈ CẦU NGUYỆN

Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? (Lc 18, 7)

Sao anh (chị) sống thực dụng thế! Câu nói cho thấy suy nghĩ thực dụng một cách nào đó bám rễ vào đời sống con người. Người ta thích cái gì đó có lợi ngay tức khắc, bất chấp cái lợi đó có gây hai cho mình và người khác hay không. Lối sống này đang dần len lỏi trong đời sống người Ki-tô hôm nay, đặt đức tin của nhiều người trước những nguy cơ và thách đố.

Dụ ngôn hôm nay trong tin mừng, thánh Luca kể về hai nhân vật: Bà góa và vị quan tòa bất công. Rõ ràng có thể thấy, ông là một người quan liêu, không lo chu toàn quyền hạn của mình. Nếu bà góa là người quyền quý trong xã hội hoặc không rơi vào cảnh góa bụa, hẳn ông đã lo phân xử cho bà. Bởi biết đâu, được món lợi từ phía bà. Song xét thấy gia cảnh của bà góa, nên ông quan tòa làm ngơ trước sự oan khuất này. Ông quan tòa thực sự là một người sống thực dụng. Còn đối với bà góa, ai cũng có thể thấy nơi bà sự tội nghiệp. Nhưng điều khiến bà được người ta cảm phục, dù ở trong tình cảnh oan khuất như thế, bởi bà có ý chí, sự kiên định và niềm tin vào công lý “bà cứ quấy rầy viên quan này mãi” (x.Lc 18, 5). Chính sự kiên định và niềm tin vào sự chiến thắng của công lý nơi bà góa đã cảm hóa được vị quan tòa bất công và thực dụng “ta xét xử cho rồi, kẻo mụ đến hoài” (x.Lc 18, 5).

Với cuộc sống đức tin hôm nay, không ít người xa rời Chúa chỉ vì thấy mình rơi vào số phận bà góa trên, mà không thấy Thiên Chúa thương xót và kéo ra khỏi những bất công, đau khổ. Bởi lẽ, lối sống thực dụng khiến nhiều người muốn cái gì cũng phải nhanh chóng. Đau khổ là phải xin Chúa cho hết khổ ngay, trong khi chính mình lại là nguyên cớ gây đau khổ cho người khác. Vì thực dụng nên chỉ biết vun vén cái lợi cho mình – cái lợi trước mắt, khiến nhiều người không chờ được hoặc không kịp phản tỉnh để nhận ra Thiên Chúa có kế hoạch lớn hơn qua đau khổ của mình. “Người sẽ mau chóng minh xét” (x.Lc 18, 8), nhưng thử hỏi ai sẽ được minh xét? Bà góa đã được minh xét bởi bà biết nhẫn nại và kiên định trong đường lối công chính. Cũng vậy, bền chí trong cầu nguyện cũng là con đường để các Kitô hữu thấy được lòng thương xót của Chúa đang phủ bóng trong cuộc đời. Biết kiên trì và trung thành trong cầu nguyện, dẫu trong gian khổ, chúng ta vẫn luôn cảm nếm được hạnh phúc của sự chờ đợi Chúa – Đấng minh xét và giải thoát chúng ta.

Lạy Chúa xin giúp chúng con biết kiên trì trong cầu nguyện và sống hy sinh. Như thế, gia đình và giáo xứ chúng con sẽ thực sự trở nên nhân chứng về niềm hy vọng của Chúa, giữa một thế giới còn nhiều đau khổ và sự dữ. Amen


Comments are closed.