Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên – Ngày 11/11/2023

Lời Chúa: Lc 16,9-15

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết: Hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?

Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su. Người bảo họ: “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.”

 


Suy niệm

THANH LUYỆN ĐỘNG LỰC TRONG CÁC CHỌN LỰA

“Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.” (Lc 16, 15).

Thánh Luca mô tả tính tham lam tiền bạc của những người Pharisêu là lý do khiến họ không nghe được lời Thiên Chúa, thậm chí coi thường Người. Đây là một sai lầm khi những người đảm nhận công việc thánh nhưng lại thích lựa chọn những gì không phù hợp với đời sống thánh.

Lựa chọn của một người phát xuất từ những động cơ bên trong. Những động cơ ấy đến từ những sở thích, những khuynh hướng hay lý tưởng. Điều đáng chú ý là, con người, qua những hành động bên ngoài, thường muốn người khác nhìn thấy bên trong họ những động cơ tốt và giấu đi những động cơ xấu. Đây là lẽ thường tình do thân phận con người. Có những việc rất đỗi cao cả bền ngoài nhưng thực chất lại ẩn giấu những động cơ hết sức kiêu ngạo mà đôi khi chính họ cũng đang tự lừa dối mình khỏi những động cơ xấu ấy. Vì lý do đó mà bên trong sự giả bộ công chính của người Pharisêu là sự ham hố tiền bạc, cứng lòng và khinh thường cả Thiên Chúa. Như vậy, họ bị giam cầm trong chính tâm hồn của họ tạo nên sự bất nhất giữa lý tưởng của một người công chính trước mặt Chúa và khát vọng được cao trọng với thế gian. Có thể họ biết bên trong họ như vậy, cũng có thể chính họ cũng đang tự lừa dối chính mình. Tuy nhiên, tất cả lựa chọn ấy, động cơ ấy cho dù chính bản thân mình không thấy nhưng Thiên Chúa thấy. Bởi lẽ, “Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn ĐỨC CHÚA thì thấy tận đáy lòng” (1 Sm 16, 7). Và “điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa” (Lc 16, 15b). Chúa ghê tởm những gì cao trọng đối với người đời vì những điều ấy, dù cao trọng đến đâu, cũng có thể làm lu mờ đi những giá trị đích thực nhất và cao quý nhất của con người: là hình ảnh Thiên Chúa và được cứu độ nhờ giá máu của Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu đã thách thức những tâm hồn đang bị giam cầm trong chính họ và mong muốn được cùng họ đối diện với những xung đột bên trong tâm hồn ấy. Những xung đột có khi đang tồn tại âm ỉ và đang bào mòn lý tưởng trong lòng mỗi người môn đệ chúng ta hôm nay. Điều quan trọng là, sự hiện diện của Chúa có thật hơn, ánh nhìn của Chúa có gần gũi hơn mỗi khi ta đối diện với chính mình?

Sứ vụ của người môn đệ thật cao đẹp, thật giá trị. Nhưng bên trong sự cao đẹp và giá trị ấy là động cơ gì? Có thể đó là sự tham lam vinh quang phù vân hoặc sự kiêu ngạo cứng lòng, nhưng cũng có thể là sự che giấu của một tâm hồn với những nhạy cảm đầy vết thương cần được Chúa xót thương chữa lành. Hãy để cho sự hiện diện của Chúa Giêsu thật hơn, Lời Chúa có sức tác động hơn mỗi ngày trong chúng ta. Người sẽ cùng chúng ta hạ thấp tháp ngà hư vinh, làm mềm tấm lòng thô cứng và chữa lành những vết thương đang làm đời môn đệ bất nhất. Từ đó, mọi lựa chọn của chúng ta sẽ là lựa chọn của Chúa và qua đời sống môn đệ của chúng ta, Thiên Chúa tỏa rạng hình ảnh của Ngài cho thế gian.

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thanh luyện động lực trong lòng chúng con. Xin giúp chúng con biết từ bỏ những gì thuộc về thế gian mà chọn Chúa, để từng lựa chọn của chúng con trong công việc, trong học tập, nhất là đời sống thiêng liêng, đều có thể cho thế giới thấy hình ảnh tươi tắn và dịu dàng của Đức Giêsu nơi chúng con. Amen.


Comments are closed.