Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên – Ngày 14-08-2021

Lời Chúa: Mt 19,13-15

Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-su nói : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng”. Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.

 


Suy niệm

ĐIỀU KIỆN VÀO NƯỚC TRỜI

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19,14).

Con người luôn khao khát được sống hạnh phúc. Tuy nhiên, hạnh phúc đích thực chỉ có ở Nước Trời, nơi Thiên Chúa ngự trị. Do vậy, bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ vào Nước Trời để được sống hạnh phúc qua con đường trẻ thơ. Và đây được coi là điều kiện để con người bước vào cuộc sống hạnh phúc trong Nước Trời.

Ngay thời Cựu Ước, trẻ em được xem là kẻ yêu đuối được Thiên Chúa yêu thương và ưu đãi. Chính Thiên Chúa sẽ bảo vệ và sẽ trả thù những ai xúc phạm đến quyền lợi của chúng (x.Xh 22,21-22 ; Tv 68,6). Thiên Chúa không chỉ yêu thương thân xác nhỏ bé của các em, nhưng trên hết là tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường và tín thác nơi trẻ em. Hơn thế nữa, Thiên Chúa còn chuẩn bị từ nơi miệng các trẻ nhỏ lời tan dương Ngài (x.Tv 8,3 ; Mt 21,16). Đồng thời, Thiên Chúa cũng chọn một vài trẻ nhỏ làm kẻ thừa hưởng và là sứ giải đầu tiên cho công cuộc mặc khải của Ngài như Sa-mu-en (1Sm 1-3) ; Đa-vít (1Sm 16,1-13) ; Đa-ni-en (Đn 13,44-50).

Do vậy, khi trẻ em đến bên Chúa Giê-su thì Người chúc lành cho chúng (x.Mc 10,16). Đồng thời, Chúa muốn cho các môn đệ thấy trẻ em hay kẻ yếu đuối luôn có ưu tiên vào Nước Trời đời sống và cách sống. Đây là hình ảnh đích thực mà Chúa muốn các môn đệ mặc lấy, “vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19,14). Do đó, điều kiện cần để vào Nước Trời là phải tiếp nhận Nước Trời với tâm hồn trẻ thơ (x.Mc 10,15). Một tâm hồn khiến cho các môn đệ sẵn sàng hy sinh, tự hạ và chấp nhận mọi sự cho Nước Trời. Biết chấp nhận thân phận yếu đuối để cần đến ơn Chúa và biết sống trong sự khiêm hạ phó thác cho Ngài.

Trong cuộc sống vội vã, quay cuồng hiện tại, nhiều người đã mất đi niềm tin. Họ luôn mong muốn được cái gì đó thật vĩ đại. Sự mong muốn và phấn đấu để đạt được cái vĩ đại của con người đã lấn át mặc khải Nước Trời. Con người quên rằng để có được cái vĩ đại, “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33). Do đó, sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta mặc và sống tâm tình của trẻ thơ như Chúa Giê-su mong muốn. Đây là điều kiện để vào Nước Trời. Muốn thế, chúng ta cần phải trở về tình trạng trẻ thơ (x.Mt 18,3) khi chấp nhận tái sinh trong Thần Khí (x.Ga 3,5) để có lòng khiêm tốn, chân thành và tín thác nơi Thiên Chúa.

Xin Chúa giúp chúng ta biết sống đơn sơ, khiêm tốn và tín thác vào Người để tâm hồn luôn nghĩ về Nước Trời. Đồng thời, xin Chúa giúp “chúng ta không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.” (2 Cr 4,18)


Comments are closed.