Thứ Bảy Tuần XIII Mùa Thường Niên – Ngày 03-07-2021 – Thánh Tôma Tông Đồ

Lời Chúa: Ga 20, 24-29

Một trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nới với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” Đức Giêsu bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”

 


Suy niệm

BÌNH AN CHO NGƯỜI TIN

“Đức Giêsu bảo: Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những ai không thấy mà tin” (Ga 20,26).

Giữa những bất ổn trên khắp thế giới hôm nay như: chiến tranh về kinh tế, chính trị, lãnh thổ; dịch bệnh Cô-rô-na… Chúng ta cảm thấy một nỗi bất an đè nặng trên cuộc sống. Chúng ta khao khát một thứ bình an theo kiểu nhãn tiền là có thể nhìn thấy, cân, đo, đếm được. Như vậy, chúng ta cũng như thánh Tôma đánh mất lòng tin nơi Chúa Giêsu, và cho phép nỗi bất an chiếm lĩnh tâm hồn mình. Chúng ta không nhận ra mình đã đánh mất cơ hội được gặp Chúa Giêsu Phục Sinh. Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu cảnh tỉnh và mời gọi chúng ta hãy tin vào Ngài, như một điều kiện thiết yếu để lãnh nhận phúc bình an của Ngài: “Phúc thay những ai không thấy mà tin” (Ga 20,26).

“Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin” (Ga 20, 27). Chúa Giêsu hiện ra lần thứ nhất với các Tông Đồ vào ngày thứ nhất trong tuần Phục Sinh, lần này thánh Tôma vắng mặt. Ngài không tin vào lời chứng của các Tông Đồ là Chúa Giêsu đã sống lại. Ngài đã đánh mất niềm tin vào Chúa Giêsu, để cho nỗi sợ hãy và sự bất an lèo lái tâm hồn mình là đòi cho mình cái quyền tự kiểm nghiệm Chúa Giêsu Phục Sinh “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20,25). Sự cứng lòng tin của ngài có phải là lý do chính đáng để Chúa Giêsu hiện ra lần thứ hai? Nếu lý do này đúng, vì sao Chúa Giêsu không hiện ra ngay lúc chúng ta cần. Chúa Giêsu hiện ra với thánh Tôma và giữa các Tông Đồ để mời gọi chúng ta đừng cố chấp với chính mình, nhưng hãy tin vào lời chứng của các Tông Đồ, tin vào Thầy Giêsu và thanh luyện đức tin của mình. Tin là vượt qua những kinh nghiệm khả giác để nhận ra sự hiện diện thiêng liêng của Chúa Giêsu và đón nhận phúc bình an của Ngài. Nhờ đó, thánh Tôma đã gội rửa đức tin của mình, vượt ra khỏi sự kiểm duyệt Chúa Giêsu bằng con mắt khả giác và cái chạm thể lý nữa, nhưng qua con mắt và cái chạm của đức tin với lời tuyên xưng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20, 28). Ngài đón nhận phúc bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh ngự trị trong lòng, để rồi từ đây dấn thân cho Chúa Giêsu Phục Sinh một cách trọn vẹn trên con đường rao giảng Tin Mừng ở Syria, Ba Tư, Tây Ấn và Nam Ấn.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, cuộc sống luôn thách đố niềm tin của chúng con vào Ngài. Xin cho chúng con luôn tin rằng Ngài vẫn luôn hiện diện bên chúng con và bình an của Ngài luôn ngự trị trong chúng con. Nhờ đó, chúng con biết sống mỗi ngày trong bình an của Chúa, để mỗi ngày sống là một ngày phúc bình an vì con tin vào Ngài. Amen.


Comments are closed.