Thứ Bảy Tuần XI Mùa Thường Niên – Ngày 22/06/2024

Lời Chúa: Mt 6,24-34

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo lắng cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không giặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”

 


Suy niệm

ĐỪNG LO LẮNG

“Đừng lo lắng cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân thể: lấy gì mà mặc” (Mt 6, 25).

Cuộc sống vốn có quá nhiều mối bận tâm, lo lắng: về cái ăn, về cái mặc… là nhu cầu căn bản của một con người. Thế nhưng qua lời tường thuật của Thánh sử Mát-thêu, Chúa Giê-su dạy đừng lo lắng cho những nhu cầu căn bản đó. Nói như thế không phải Chúa Giê-su xem những nhu cầu ăn-mặc là không cần thiết. Nhưng Ngài muốn đặt lại giá trị cao nhất và quý giá nhất của con người là gì? Đó chính là Nước Trời. Bởi vì sự sống của con người là quý giá nhất trong các loài thụ tạo mà Chúa tạo dựng, nên Ngài có cách chăm sóc mỗi người theo cách riêng của Ngài. Thế nhưng, con người lại lo lắng quá nhiều về những thứ không dẫn đến Nước Trời.

Mọi của cải vật chất Chúa trao cho con người quản lý như là phương tiện để đạt đến Nước Trời. Qua đoạn Tin mừng tường thuật lại, Chúa Giê-su đã chưng dẫn những điều tự nhiên chim trời, hoa cỏ không đáng giá bằng con người mà Thiên Chúa lại chăm sóc kĩ càng huống chi là con người được tạo dựng giống hình ảnh Chúa. Thiên Chúa cho con người hiện hữu trong thế giới và Ngài không lãng quên ai. Ngài luôn chăm sóc từng người theo cách riêng của Ngài. Con người không phải chỉ sống nhờ sự lo lắng về mọi nhu cầu nhưng còn nhờ Lời Thiên Chúa, nhờ Đấng có quyền trên sự sống. Chúa biết những nhu cầu mỗi người nhưng Ngài muốn con người tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước tiên và ưu tiên tìm đức công chính của Người.

Ngày nay, nhiều người lo lắng quá nhiều điều về của cải, danh vọng, thú vui, quyền lực và đam mê xấu. Họ chìm đắm trong những sở thích riêng và xem đó như là cùng đích và thoả mãn của đời người. Thế nên, họ cứ loay hoay và luẩn quẩn trong cuộc đời mà không có hạnh phúc đích thực. Tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người đừng lo lắng về những phương tiện quá mức nhưng biết cách sử dụng phương tiện ấy để đạt đến Nước Trời. Thiên Chúa ban cho con người đầy đủ những thứ căn bản: sự sống và thân xác không phải để con người huỷ hoại bằng những của cải, bằng những khoái lạc và sự ích kỉ. Nhưng Ngài muốn con người thăng tiến và sống hạnh phúc nhờ kết hiệp với Ngài là Nước Trời, là sự công chính, là điều ưu tiên và trước nhất.

Lạy Chúa, nhiều người ngày nay lo lắng quá mức đến nỗi không còn có chỗ cho Chúa hiện diện. Chúa muốn chúng con đặt Chúa trên hết mọi nhu cầu. Bởi vì chỉ có Chúa là gia nghiệp quý giá nhất. Chúa chính là tình yêu và luôn chăm sóc mọi loài thụ tạo. Đặc biệt, Chúa chăm sóc mỗi người chúng con theo cách riêng của Chúa, ngõ hầu mỗi người chúng con trong điều kiện và hoàn cảnh của mình biết tìm đến Chúa như là cùng đích mọi sự. Xin cho chúng con biết trông cậy, tín thác vào Chúa để nhờ đó có thể được hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp.


Comments are closed.