Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh – Ngày 21/05/2022

Lời Chúa: Ga 15,18-21

18 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.21 Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.

 


Suy niệm

TƯƠNG QUAN CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ VÀ THẾ GIAN

“Anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em” (Ga 15,19)

Trong diễn từ Tiệc Ly (x. Ga 13,31-17,26), sau khi dạy dỗ các môn đệ về sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu qua dụ ngôn cây nho (x. Ga 15,1-17), trước khi báo trước việc Đấng Bảo Trợ sẽ đến và dạy dỗ các môn đệ (x. Ga 15,26-27; 16,7-15), Chúa Giêsu cho các môn đệ biết mối tương quan của các ông với thế gian (x. Ga 15,18-21).

Chúa Giêsu cảnh báo cho các môn đệ biết họ sẽ bị thế gian ghét bỏ, bị chống đối và bị bắt bớ. Bởi lẽ, do mang danh Chúa Giêsu, các môn đệ đi rao giảng về Ngài và sứ điệp cứu độ của Ngài; mà chính Chúa Giêsu và sứ điệp Tin mừng của Ngài lại bị thế gian chống đối và thậm chí là bị sát hại. Tuy nhiên, với cách thức thuộc về thế gian, yêu thích và thỏa hiệp với những gì là của thế gian, các môn đệ không chỉ tránh được sự bách hại nhưng còn thu phục được lòng thế gian. Tuy vậy, cách thức đó không phải là điều Chúa Giêsu muốn. Bởi các môn đệ đã được chọn và được tách ra khỏi thế gian để ở lại trong tình thương của Chúa Giêsu như cành nho gắn liền với cây nho; qua đó, nhờ sức mạnh của Đấng Bảo Trợ, các môn đệ được cắt cử ra đi và đến với thế gian bằng “tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13)

Chúng ta đang sống trong bối cảnh của một xã hội chịu sự tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ của lối sống thực dụng, cá nhân chủ nghĩa, phong trào tục hóa, tương đối hóa đời sống luân lý…Chúng khiến chúng ta dễ có khuynh hướng đẩy xa Thiên Chúa ra khỏi những gì xuất hiện trong đời sống mà chúng ta xem là quan trọng; Thiên Chúa bị xem như tuỳ phụ, nếu không dư thừa thì cũng gây phiền phức cho cuộc sống của chúng ta. Dẫu vậy, qua Bí tích Rửa tội, được mang danh Kitô hữu, được tham dự vào chức tư tế và ngôn sứ của Đức Kitô, chúng ta có sứ mệnh sống và loan báo Lời của Đức Kitô cho thế giới. Thêm nữa, chúng ta được mời gọi gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể. Từ đó, ân sủng của Chúa Thánh Thần sẽ chữa lành và biến đổi chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, đem “tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13) đến cho nhân loại, vốn mang trong mình đầy rẫy thương tích của bạo lực, bất công và thù oán.

X1. ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI, Đức Giêsu thành Nazareth, phần 1, Lm. Aug. Nguyễn Văn Trinh, dg, nxb Tôn Giáo, 2011, tr.59.

Xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan và lòng can đảm, để chúng ta biết nhận ra, kiên trì, và quyết tâm thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc đời. Xin Chúa gia tăng lòng mến nơi chúng ta, để chúng ta luôn ở lại trong tình thương của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể.


Comments are closed.