Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh – Ngày 14/05/2022

Lời Chúa: Ga 15, 9-17

9Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. 12Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa. vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh biết. 16Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

 


Suy niệm

YÊU NHƯ CHÚA YÊU

“Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
(Ga 15,12)

“Thiên Chúa yêu con người” là một điệp khúc được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Thánh Kinh. Đây cũng là nội dung mà chính Chúa Giêsu đã xuống thế làm người để nói với con người về tình yêu cao cả này. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không đến chỉ nói cho con người về tình yêu của Thiên Chúa, mà Ngài còn thực hiện tình yêu đó qua sự tự hiến mình cho con người, để cứu chuộc họ và cho họ được phục sinh với Ngài. Các môn đệ của Chúa Giêsu Phục Sinh, với tư cách là những người được chọn và sai đi, cũng cần làm chứng cho Chúa bằng đời sống chứng nhân là “yêu như Chúa yêu”.

Trong bài Tin Mừng cộng đoàn vừa nghe, trước khi bước vào cuộc khổ nạn để thực hiện chương trình cứu chuộc con người theo Thánh Ý Chúa Cha, Chúa Giêsu đã truyền dạy các môn đệ là phải yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu thương họ: “Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Quả thế, Chúa đã yêu họ bằng một tình yêu tự hạ: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa…Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu…” (Ga 15,15) và chính Ngài đã cúi xuống để rửa chân cho các môn đệ (x. Ga 13,1-20). Chúa cũng đã yêu họ bằng một tình yêu chân thật khi tỏ bày tất cả: “tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh biết” (Ga 15,15). Chúa đã yêu họ bằng một tình yêu hiến dâng: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Như thế, đến phần mình, người môn đệ cũng phải “yêu như Chúa yêu”, đó là tự hạ để phục vụ anh chị em mình, là sống và rao giảng Sự Thật cho anh chị em mình, là chịu hy sinh và thậm chí hiến mạng vì anh chị em mình.

Ngày nay, nhân loại cần lắm những chứng nhân của Chúa Giêsu Phục Sinh, nhưng làm sao có thể làm chứng cho Chúa nếu người môn đệ không biết và không dám “yêu như Chúa yêu”. Con người thời nay cần chứng nhân hơn thầy dạy (Đức Phaolô VI). Quả thế, một cử chỉ cúi xuống với nỗi khốn cùng của con người của Mẹ Têrêsa Calcuta, để phục vụ những con người nghèo khổ, bệnh tật trong xã hội, có lẽ giá trị hơn ngàn lời nói về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Một cử chỉ tha thứ cho kẻ giết mình của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã làm, thì giá trị hơn là chỉ nói về lòng vị tha của Thiên Chúa. Thánh Matthia Tông đồ mà chúng ta mừng kính vào ngày mai, tuy chỉ là vị Tông đồ được bổ sung vào nhóm Mười Hai, nhưng ngài đã sống xứng bậc Tông đồ khi đã can đảm sống và làm chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh. Theo truyền tụng, thánh nhân đã mang Kitô giáo đến miền Cappađôcia rồi bị đóng đinh vào thập giá ở Côlêhis.

“Để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang”. Xin cho mỗi người chúng ta can đảm sống và làm chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh bằng đời sống yêu thương và phục vụ, nhờ đó mọi người có thể nhận ra tình yêu Chúa dành cho họ và khao khát kiếm tìm Ngài. Amen.


Comments are closed.