Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay – Ngày 12/03/2022

Mt 5, 43-48

             43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

 

 

 


Suy niệm

YÊU KẺ THÙ LÀ MỘT BƯỚC TIẾN HOÀN THIỆN

Câu ý lực: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

          Bài Tin Mừng hôm nay nối tiếp các bài nói về các nhân đức mà môn đệ cần phải có để được công chính, bao gồm đừng giận ghét, chớ ngoại tình, đừng ly dị[1] (x.Mt 5,20-42)(*), và hôm nay là phải yêu kẻ thù. Chúng ta cùng suy gẫm chủ đề: “YÊU KẺ THÙ LÀ MỘT BƯỚC TIẾN HOÀN THIỆN”.

          Đầu tiên, Chúa Giêsu dẫn Luật Cựu Ước (Lv 19,18): (1)“Hãy yêu mến thân nhân và ghét kẻ thù”(Mt 5,43) nối tiếp với lời: (2)“Còn Ta, Ta bảo anh em hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (x.Mt 5,44) và kết thúc với lời: (3)“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Ba lời này là một hành trình, bao gồm xuất phát, tiến lên và tới đích đến. Xuất phát là nhân loại, vì ai cũng có thể giống như luật Lêvi nói là yêu thân nhân và ghét kẻ thù (x.Mt 5,43),  bước tiến như Chúa nói là phải yêu kẻ thù (x.Mt 5,44) và đích đến là Hoàn Thiện như Chúa Cha, Thiên Chúa của Tình Yêu Thương như thánh Gioan nói (x.1Ga 4,8).

          Theo mạch Tin Mừng, Thiên Chúa là Cha của nhân loại (x.St 1,26-27), trời đất là nhà của Cha (x.St 1,1-25), và vì thế tất cả nhân loại là thân nhân là anh em với nhau, cùng sống chung một nhà. Chúng ta là anh em, vậy sao lại phân biệt thân nhân với kẻ thù? Thư thánh Giacôbê trả lời: “…bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong người anh em đó sao? Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết; anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau.” (x.Gc 4,1-2). Vì như vậy, kẻ thù có thể ở xa, ở gần ngay trong nhà. Thật vậy, sao mỗi nghịch cảnh trong cuộc đời, chúng ta sẽ nhận diện được ai là bạn và ai là kẻ thù.[2]  Kẻ thù hay bạn vẫn là con một Cha, là anh em trong một nhà thì phải yêu thương nhau, không thể khác. Thực hành lời dạy của Thiên Chúa rất khó! Vì biết khó, nên Cha đã sai Chúa Giêsu làm gương để chúng ta noi theo. Hãy xem khi bị kẻ thù là chính anh em mình sử tử trên thập giá, dù rất đau đớn, đối diện sự chết mà Chúa Giêsu không căm hờn mà xin Cha tha cho chúng (x.Lc 23,34). Thật là khó, chính Chúa Giêsu cũng thấy vậy, Người cũng sợ đến nỗi toát mồ hôi máu (x.Lc 22,44), thế nhưng chính nhờ cầu nguyện với Chúa Cha, xin Cha thêm sức mạnh, người hoàn tất hành trình tốt nhất có thể (x.Ga 15,13).

          Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô là anh cả của đàn em đông đúc, xin Người ban ơn trợ lực giúp ta có được ý muốn cầu nguyện cho kẻ thù, để khi đã dễ dàng cầu nguyện rồi thì tiến tới tha thứ, như chính Chúa đã tha thứ cho tha nhân. Amen.

[1] Vì trong các ông có người đã có vợ. X.Mt 8,14-15.

[2] Xem từ: “Kẻ Thù”, Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh”, Nxb. Tôn Giáo, 2016, tr.721.

 

 

 

 

 


Comments are closed.