Thứ Bảy Tuần 25 Thường Niên – Ngày 26/09/2020

Lời Chúa: Lc 9,43b-45.

Ðang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giê-su làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: “Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.

 


Suy niệm

CON ĐƯỜNG CỨU ĐỘ CỦA CHÚA GIÊ-SU

“Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời” (Lc 9, 44b).

Kính thưa cộng đoàn,

Đã là con người, ai trong chúng ta cũng thế; khi vui sướng ai cũng thích, và khi đau khổ ai cũng sợ. Thấy vui thì ta tìm đến, thấy khổ thì ta tháo lui. Các tông đồ ngày xưa cũng vậy, khi Chúa biến hình và làm phép lạ…, các tông đồ phấn khởi tin theo Chúa. Ngược lại, lúc tiên báo cuộc khổ nạn, lòng các ông như bị che khuất, chẳng hiểu những điều ấy.

Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, một lần nữa Chúa Giê-su loan báo về cuộc tử nạn của Người, và một lần nữa các môn đệ lại thêm bối rối vì họ không hiểu và không chấp nhận những điều Thầy của mình mới nói.

Chúa Giêsu đã từng nói: “Ai muốn theo Ta, hãy vác thập giá mình mà theo” (Lc 9, 23).Chúa Giê-su, đã tự nguyện vác thập giá để cứu độ chúng ta. Người chấp nhận đi vào cái chết không phải do tội của mình mà vì tội của nhân loại. Cả cuộc đời của Chúa Giê-su đã sống vì người khác. Người đã sống một cuộc đời để yêu thương và yêu thương cho đến cùng. Người đã đi đến tận cùng của yêu thương là thí mạng sống mình vì bạn hữu (x.Ga 15, 13). Cái chết trên thập giá của Người là bằng chứng cho tình yêu. Đau khổ mà Chúa Giê-su chịu cũng vì yêu thương. Người đã đi vào cái chết, hoàn thành sứ mạng đời mình: “yêu thương và phục vụ” cho người mình yêu. Như thế, Chúa Giê-su đã đi trọn con đường cứu độ, đường thập giá và hoàn thành kế hoạch của Chúa Cha.

Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, thập giá vẫn còn đó. Thập giá có thể là những giờ phút khô khan chán chường. Thập giá có thể là sức khỏe suy nhược, công việc thất bại. Thập giá có thể là những người anh em sống bên cạnh ta, trở thành gánh nặng cho nhau… Là những người bước theo Thầy Giê-su, chúng ta được mời gọi vui lòng chấp nhận những thập giá ấy, vì con đường thập giá không phải là con đường cùng, nhưng là hướng mở tới một chân trời mới. Bởi đó chúng ta đừng vội lẩm bẩm kêu trách mỗi khi gặp phải những gian nan thử thách. Trái lại hãy coi đó là một diễm phúc vì được làm chính việc của Chúa, vì được cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ. Hơn nữa những khổ đau chúng ta phải chịu trong cuộc sống hiện tại, sẽ trở thành cơ hội giúp ta thăng tiến và trở nên giống Chúa Giê-su hơn.

Ước gì Lời Chúa sẽ làm thức tỉnh và thấm vào con người của ta, để ta hiểu rằng: theo Chúa là phải chấp nhận bước đi trên con đường thập giá đòi hỏi nhiều từ bỏ hy sinh, và đón nhận thập giá trên vai mình. Có đi qua thập giá, chúng ta mới sống trọn ơn gọi làm người của mình, và nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống.


Comments are closed.