Thứ Bảy sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Ngày 27/05/2017

Lời Chúa: Ga 16, 23b-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Đã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU NHỊP NỐI YÊU THƯƠNG

“Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến” Ga 16, 27.

Trong con mắt người Việt, hình ảnh ông lái đò ngày ngày đưa khách qua sông thật là đẹp và ý nghĩa. Hình ảnh đẹp không chỉ bởi việc sớm chiều ông vẫn nhịp nhàng buông mái chèo cho khách qua sông, mà còn đẹp vì ông trở thành người đã nối kết được hai bến bờ cách trở của con sông lại với nhau như là nhịp nối yêu thương. Dưới ánh sáng của biến cố phục sinh, đoạn Tin mừng của thánh sử Gioan hôm nay diễn tả cho ta thấy việc Chúa Giêsu xác định mối tương giao mới giữa Ngài với các môn đệ. Tương giao ấy chính là việc Ngài hứa lời cầu của các môn đệ lên Thiên Chúa sẽ được chập nhận nhân danh Ngài. “Thật Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy” (Ga 16, 23b). Chúa Giêsu mạc khải cho các môn đệ biết Ngài là đấng trung gian tuyệt hảo và là nhịp nối yêu thương giữa Thiên Chúa và con người. “Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến” (Ga 16, 27).

Trong nhịp sống ngày nay, người ta đang chứng kiến sự sụp đổ về niềm tin và những đứt quãng của tình yêu thương. Con người sụp đổ niềm tin bởi họ chạy theo những điều giả tạo đánh bóng bên ngoài mà đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa trong tâm hồn. Họ làm đứt quãng những nhịp yêu thương bằng một đời sống thờ ơ nguội lạnh đối với các thực tại trần gian và thu mình vào trong ốc đảo của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Là những môn đệ của Đức Kitô đang sống dưới ánh sáng và sức mạnh của Đấng phục sinh, chúng ta được mời gọi trở thành những trung gian nối kết con người với Thiên Chúa bằng việc sống chứng tá đức tin giữa đời. Các thánh tử đạo đã đổ máu để minh chứng cho tình yêu và niềm tin vào Thiên Chúa, thì chúng ta cũng phải tử đạo trong chính đời sống hằng ngày bằng cách đánh đổi đi những ích kỷ, hèn yếu, sự dửng dưng của bản thân để sống quảng đại và dấn thân như là dấu chứng cho việc tuyên xưng niềm tin. Bên cạnh ấy, chúng ta cũng được mời gọi trở thành những nhịp nối yêu thương giữa trần thế hôm nay như là men, là muối để ướp mặn đời, ướp mặn mùi vị Giêsu. Và sau hết, người môn đệ của Chúa phải sống điều Thầy đã dạy “cứ dấu này người ta nhận biết anh em là môn đệ Thầy là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13, 35).

Lạy Chúa, xin cho chúng con thấu hiểu điều mà thánh Phanxicô đã nói: “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm…” để nhờ đó chúng con có thể trở thành những nhịp nối yêu thương của Chúa với con người. Amen.


Comments are closed.