Thứ Bảy sau Chúa Nhât 31 Thường Niên – Ngày 05/11/2016

Lời Chúa: Lc 16, 9-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con. “Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”. Những người biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều đó, thì nhạo cười Người. Vậy Người bảo các ông rằng: “Chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông; bởi chưng điều gì cao sang đối với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa”.


Suy niệm

“Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16, 10).

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta biết lưu tâm đến những việc nhỏ vì chúng mang lại ý nghĩa lớn. Lẽ thường những gì vĩ đại đều nhỏ bé lúc khởi đầu. Dặm đường vạn lý khởi đi từ những bước chân đầu tiên. Sự học uyên bác khởi đầu là những nét chữ nguệch ngoạc kiên nhẫn của tuổi học trò. Quá trình tu luyện cũng là một hành trình dài của những cố gắng không mệt mỏi. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng: Vì con đã trung tín trong việc nhỏ, hãy vào hưởng niềm vui của Chúa con (x. Mt 25, 23). Kinh nghiệm thiêng liêng cho chúng ta thấy, có những hèn nhát nghiêm trọng là kết quả của những hèn nhát vặt vãnh từng ngày. Chúng ta không thể thắng trong việc lớn nếu đã không muốn thắng trong những việc nhỏ. Xây dựng tòa dinh thự thiêng liêng cũng chính là những gì mà thánh Escriva muốn diễn tả khi nói về tòa nhà vật chất: Từng viên gạch, từng viên gạch một, hàng ngàn viên gạch, nhưng từng viên một. Rồi những bao xi măng, từng bao một, rồi những viên đá, những thanh sắt, những thợ xây lao động giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác… Bạn thấy tòa dinh thự vĩ đại vươn lên như thế nào rồi đấy…- Từ những thứ rất nhỏ bé! (x. Con Đường, 823).

Tình yêu nhân loại được diễn tả bằng những việc nhỏ bé và tình yêu thiêng liêng cũng vậy.
Những việc nhỏ nhưng được chu toàn bằng tình yêu lớn thì sẽ có giá trị biết bao! Quả vậy, trong tình yêu, không có những việc nhỏ mà tất cả đều lớn lao (x. Josemaria Escriva, Con Đường, 813). Chính vì thế mà mắt Chúa Giêsu đã ánh lên vui mừng trước số tiền dâng cúng còm cõi của bà góa nghèo (x. Lc 21, 1-4). Do đó, công phúc không hệ tại ở ít hay nhiều, nhưng nằm trong ý hướng của chúng ta khi trao dâng.
 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết làm những công việc nhỏ hằng ngày bằng một tình yêu lớn. Xin cho đời chúng con biết trung thành đan dệt tấm áo đời mình bằng những sợi chỉ nhỏ yêu mến Chúa. Amen


Comments are closed.