Thứ Bảy sau Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 6, 61-70

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa”.


Suy niệm

“Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa”.” (Ga 6, 69 -70)

Sau lời tuyên bố của Chúa Giêsu với các thính giả: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta sẽ được sống đời đời” (x.Ga 6, 54), không chỉ những người Do thái không tin mà còn nhiều môn đệ của Chúa Giêsu, những người được Ngài yêu thương dạy dỗ, cũng cảm thấy chói tai và “rút lui không còn theo Người nữa”. Tuy nhiên, không phải tất cả đều bỏ Chúa. Trái với phản ứng của dân chúng, nhóm 12 đã ở lại với Chúa, đồng thời dám tuyên xưng niềm tin của mình vào Ngài dù giữa những dao động vì sự rút lui của mọi người. Lời tuyên xưng đức tin thật tuyệt hảo của thánh Phêrô đại diện cho nhóm 12 nói lên một đức tin vững mạnh và một tinh thần phó thác trọn vẹn vào Chúa. Thế nhưng ta tự hỏi bởi đâu thánh nhân có thể làm được như vậy? Nhìn vào cuộc đời của thánh nhân, chúng ta có thể thấy được việc thánh Phêrô và các Tông Đồ tuyên xưng đức tin trong một hoàn cảnh đặc biệt vì các ngài đã mở lòng đón nhận đức tin như quà tặng tình yêu của Thiên Chúa cho con người (x. Ga 6,65); các ngài còn luôn mau mắn nghe theo tiếng gọi của Chúa và từ bỏ mọi sự để đi theo Ngài (x. Mt 4, 18-22; Mc 1, 16-20; Lc 5, 1-11); đồng thời các ngài đã cảm nếm tình thương qua việc sống thân mật với Chúa Giêsu như tình bạn hữu với Ngài.

Đó là con đường đức tin mà các Tông Đồ đã trải qua và cũng là con đường của mỗi Kitô hữu chúng ta khi muốn sống và tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa trong thời đại hôm nay.

Lạy Chúa, giữa biết bao cám dỗ và đam mê gọi mời, giữa biết bao thử thách của cuộc sống, xin cho chúng con được luôn kết hiệp mật thiết với Chúa qua đời sống đức tin hằng ngày, qua việc đọc kinh, tham dự thánh lễ, để trong mọi hoàn cảnh con vẫn có thể trung thành với Chúa. Amen.


Comments are closed.