Thứ Bảy sau Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm B

Lời Chúa: Lc 18, 9-14

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi”. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

 


Suy niệm

 Cầu nguyện là một trong ba việc mà người tín hữu được mời gọi thực hiện trong Mùa Chay. Cầu nguyện là nguồn sức mạnh giúp chúng ta chống lại cơn cám dỗ. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ “hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ” (Mt 26, 41). Hơn thế nữa, Người còn khẳng định rằng : “nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho” (Mt 18, 19). Trong thực tế, không phải điều gì chúng ta xin cũng được Chúa nhận lời. Tin mừng thánh Matthêo nhắc đến hai người cùng lên đền thờ để cầu nguyện, nhưng thái độ và tâm tình thì hoàn toàn khác nhau. Người Pharisêu thì “đứng thẳng”, tạ ơn Chúa vì những thành tích mà mình đạt được : “ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi “. Còn “người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội “. Tâm thế của hai người hoàn toàn khác nhau. Chúa Giêsu đã kết luận rằng : người thu thuế ” ra về được khỏi tội, còn người kia thì không “. Khẳng định ấy của Chúa thật khiến nhiều người bỡ ngỡ. Nếu xét cho kĩ, thì chúng ta có thể hiểu rằng : Người Pharisêu không được đẹp lòng Chúa vì ông ta kiêu ngạo ” tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác “. Còn người thu thuế thì thất vọng về bản thân và nài xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng khiêm cung tín thác của người thu thuế đã làm hài lòng Thiên Chúa.

 Trong xã hội hôm nay, con người thường hay nâng mình lên, đặt mình làm trung tâm. Mỗi người Kitô hữu chúng ta khó có thể thoát khỏi não trạng ấy. Chúng ta thường tự mãn với những việc đạo đức mình đã làm và không cần tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa nữa. Lúc đó, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không được đẹp lòng Chúa. Để lời cầu nguyện được Chúa thương chấp nhận, chúng ta hãy khiêm hạ đặt mình trước mặt Chúa và nài xin lòng thương xót của Chúa.

Lạy Chúa, trước nhan Thánh Chúa, « con người đáng là chi mà Chúa phải lưu tâm » (Tv 8). Vậy mà Chúa đã yêu thương nâng chúng con lên làm con Chúa. Xin Chúa giúp chúng con ý thức thân phận yếu hèn của mình để chúng con luôn tín thác vào tình thương của Chúa. Amen. 


Comments are closed.