Thứ Bảy sau Chúa Nhật 14 mùa Thường Niên – Ngày 09/07/2016

Suy niệm

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10, 32)

Chúa Giêsu nói trước cho các môn đệ về số phận của người rao giảng Tin Mừng. Ngài không che giấu những khó khăn mà các ông phải đối diện. Ngài cũng đưa ra những lời khuyến khích để các ông mạnh dạn thực thi sứ mạng mà Chúa sẽ truyền dạy: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Chúa Giêsu nói đến vinh dự của người môn đệ là được chia sẻ thân phận giống như Ngài, “trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ” (Mt 10,24). Chúa nhắc các ông hãy tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Mọi chuyện xảy ra cho các ông đều nằm trong ý định yêu thương của Chúa. Vinh phúc lớn nhất của người môn đệ là sẽ được chính Chúa tuyên bố nhận người ấy trước mặt Chúa Cha, tức là cho hưởng vinh quang Nước Chúa.

Sứ mạng truyền giáo không chỉ dành riêng cho một nhóm người nào trong Hội Thánh, nhưng là bổn phận của mọi người tín hữu. Chúng ta có bổn phận phải tuyên xưng danh Chúa trong hoàn cảnh sống của mỗi người. Đức chân phước Phaolô VI đã nói: “Người thời nay sẵn sàng nghe những chứng nhân hơn là thầy dạy, và người ta có nghe theo thầy dạy là vì thầy dạy cũng là chứng nhân” (Tông huấn Loan báo Tin mừng, số 41). Chính cách sống thánh thiện và yêu thương của chúng ta sẽ là lời chứng sống động cho người khác nhận ra sự hiện diện của Chúa. Một lối sống biết từ khước những giá trị trần thế để chọn lựa những giá trị siêu nhiên sẽ có sức đánh động con người ngày nay biết bao. Chúng ta xác tín rằng Chúa hằng luôn ban thưởng xứng đáng cho ai làm chứng về Chúa trước mặt thiên hạ, vậy chúng ta hãy sẵn sàng để trở nên những chứng nhân cho Chúa ngay từ ngày hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, việc làm chứng cho Chúa trong bối cảnh sống hôm nay khiến chúng con phải đối diện rất nhiều khó khăn. Xin Chúa thêm sức, nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con, giúp chúng con biết cậy dựa, tin tưởng, phó thác trong vòng tay yêu thương, quan phòng của Chúa. Nhờ vậy, chúng con luôn vững bước, mạnh dạn loan báo niềm vui ơn cứu độ cho mọi người trong mọi hoàn cảnh sống. Amen.


Comments are closed.