Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên – Cung Hiến Thánh Đường Latêranô – Ngày 09/11/2021

Lời Chúa: Ga 2, 13-22

“Gần đến lễ Vượt Qua của người Do thái, Đức Giêsu lên thành Giêrusalem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”. Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do thái hỏi Đức Giêsu: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” Đức Giêsu đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại”. Người Do thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?”. Nhưng Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói”.

 


Suy niệm

ĐỀN THỜ LÀ NƠI CHÚA NGỰ

“Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người” (Ga 2,21).

Đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây chính là thân thể Người mà mỗi người Kitô hữu chúng ta là một viên đá sống động xây dựng nên đền thờ ấy. Thân thể phục sinh của Chúa là đền thờ mới, nơi con người thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực trong tinh thần và trong chân lý. Chỉ có Thân thể Chúa Kitô và tâm hồn chúng ta mới là đền thờ vững bền.

“Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ” (Ga 2,15). Chúa Giêsu đã trách mắng vì đền thờ nhà Thiên Chúa đã bị xúc phạm. Trong sân đền thờ, có thờ phượng mà không có lòng tôn kính bởi chỉ mang hình thức chiếu lệ. Trong sân Đền thờ, người ta cãi vã và trao đổi kinh doanh chứ không còn phải nơi thờ phượng Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã thanh tẩy Đền thờ Giêrusalem và Chúa muốn chúng ta thường xuyên thanh tẩy Đền thờ tâm hồn mình. Đền thờ tâm hồn chúng ta không xây dựng bằng vật liệu cao cấp nhưng được xây bằng những sự thánh thiêng là các bí tích, các việc lành, những hy sinh và lòng yêu mến Thiên Chúa. Trong Đức Kitô, chúng ta đã trở nên đền thờ sống động và đã được cung hiến ngày lãnh nhận phép Thánh Tẩy. Như Thánh Phaolô nói: “Anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa hằng ngự trong anh em” (1Cr 3,16). Đó là một hồng ân cao cả mà Thiên Chúa dành cho mỗi tín hữu qua Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa yêu thích ngự nơi đền thờ tâm hồn chúng ta hơn là đền thờ bằng gỗ đá bởi lẽ đền thờ bằng vật chất ấy dẫu có xinh đẹp và đồ sộ như đền thờ Latêranô đi chăng nữa thì một ngày kia cũng sẽ tiêu tan. Như khi xưa đi qua đền thờ Giêrusalem, các môn đệ tự hào chỉ cho Chúa Giêsu thấy sự huy hoàng của Đền thờ, nhưng Người lại nói sẽ có ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Khi người Do thái chất vấn: “Ông lấy quyền nào mà làm như vậy? Chúa Giêsu bảo: Cứ phá Đền thờ này đi, trong ba ngày Ta sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19). Điều Chúa Giêsu muốn ám ở đây là chỉ đến là cái chết và sự phục sinh của Người.

“Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người” (Ga 2,21). Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ để chứng minh rằng việc dâng thú vật làm lễ tế không còn thích đáng nữa: “Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận” (Tv 50,16). Lễ vật đẹp lòng mà Thiên Chúa cần là một tấm lòng chân thành. Kỷ niệm ngày cung hiến Vương cung thánh đường Latêranô hôm nay là dịp chúng ta suy nghĩ về đền thờ đích thực, là chính thân thể Đức Giêsu Kitô. Chính nơi đền thờ này, Thiên Chúa đã thi thố tất cả quyền năng cứu độ nhân loại. Cũng chính nơi đền thờ này sự thờ phượng đích thực mới được dâng lên Thiên Chúa. Tất cả mọi giá trị và ý nghĩa của vương cung thánh đường Latêranô cũng như mọi thánh đường khác đều phải bắt nguồn từ đền thờ này. Thật vậy, “không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô” (1Cr 3,11).

Chúa Giêsu đã đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ vì họ đã đem đền thờ biến thành nơi buôn bán, đổi chác, kinh doanh. Nguyện xin Chúa cũng xua đuổi những thói hư tật xấu ra khỏi tâm hồn chúng ta, để tâm hồn chúng ta xứng đáng là đền thờ sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị.


Comments are closed.