Thứ Ba Tuần 25 Thường Niên – Ngày 22/09/2020

Lời Chúa: Lc 8, 19-21

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng : “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy”. Người trả lời với họ rằng : “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

 


Suy niệm

TRỞ NÊN NGƯỜI NHÀ CỦA CHÚA

“Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (c 8,21).

Sinh ra và lớn lên trong đời, mỗi người đều có những mối liên hệ. Đó là mối liên hệ ruột thịt trong gia đình hay họ hàng thân tộc, bạn bè, công việc và học tập. Tuy nhiên, dù gắn bó đến đâu, các liên hệ này vẫn tồn tại những giới hạn. Cha mẹ có thể từ chối không nhận con, vợ chồng, anh chị em, họ hàng hay bạn bè có thể kiện tụng nhau vì tranh chấp đất đai.

Trong câu chuyện Tin mừng hôm nay, dù rất trân trọng tình thân với Mẹ và anh em mình, Chúa Giêsu vẫn muốn dẫn chúng ta đi xa hơn. Ngài mời gọi chúng ta bước vào tương quan sâu xa với chính Ngài và với Chúa Cha. Tương quan này được mở rộng vô biên, đến mọi người mà không phân biệt huyết thống, màu da, giai cấp.

Tác giả Saint Exupery đã viết: “Tình yêu lý tưởng là khi người ta cùng nhìn về một hướng”. Thật vậy, khi cùng với Chúa Giêsu hướng lòng lên Thiên Chúa, con người được lôi kéo khỏi những gì vụn vặt, tầm thường để hòa mình vào một cảnh vực thiêng liêng, trở nên gần gũi với Thiên Chúa và thế giới. Ngay khi còn sống trên trần gian, tâm hồn thánh thiện của thánh Phanxicô Assidi và thánh Martinô De Porres đã thực sự hòa điệu với thiên nhiên, vũ trụ để cùng ca tụng Đấng Tạo Hóa. Và vào ngày lễ Ngũ tuần, khi lòng tràn đầy Thánh Thần, các tín hữu nhận lại sự hiệp thông đã đánh mất khi phạm tội, được mô tả qua việc xây tháp Babel trong Cựu ước.

Chúa Giêsu đã mời gọi và mở ra cơ hội để chúng ta bước vào gia đình của Chúa, trở nên người nhà của Chúa. Lắng nghe và thực hành Lời Chúa là điều kiện tiên quyết của mối tương giao này. Lời Chúa là nguồn mạch khôn ngoan, là cội nguồn chân lý. Ai hiểu và bước đi trong đường lối Thiên Chúa, sẽ dần trở nên hiệp nhất với Ngài và hiệp thông trọn vẹn với nhau. Đỉnh cao của sự hiệp thông là khi nhân loại ở trong Chúa Giêsu, cùng nhau thưa lên rằng: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Qua đó, con người tìm lại được chính mình trong tư cách con Thiên Chúa và đón nhận mọi người là anh chị em. Đây mới là tương quan đáng tin cậy, bền vững và không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì.

Để trở nên người nhà của Chúa Giêsu, mỗi người với tất cả tự do và khôn ngoan, sẽ quyết định bước theo Người, lắng nghe và thực thi thánh ý Cha mỗi ngày. Chính Chúa Thánh Thần sẽ dẫn dắt từng cá nhân để có thể lắng nghe và thực hiện ý muốn Thiên Chúa trong Thánh Kinh, qua những giây phút lắng đọng nội tâm, qua nội quy chủng viện và nhiều tác nhân khác.

Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu và cảm nghiệm niềm hạnh phúc được làm người nhà của Chúa. Nhờ đó, chúng ta sẽ hết lòng bước theo Chúa Giêsu trong việc lắng nghe và thực hiện thánh ý Chúa Cha. Một khi trở nên thân tình với Chúa, chúng ta sẽ tìm lại được chính mình, thêm hòa hợp với mọi người và làm nên cộng đồng nhân loại hiệp thông trọn vẹn.


Comments are closed.