Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên – SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính – Ngày 14/09/2021

Lời Chúa: Ga 3,13-17

13Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.14Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.16Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

 


Suy niệm

THẬP GIÁ – TÌNH YÊU NỐI DÀI ĐẾN BẤT TẬN

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

Ngày nay, biểu tượng thập giá đã trở nên quen thuộc với tất cả mọi người, quen đến độ ít người còn có suy nghĩ rằng, thập giá từng là một hình phạt khổ nhục dành cho người tử tội thời Chúa Giêsu. Tại sao từ một biểu tượng của sự ô nhục, của án tử hình, thập giá lại trở nên thân thương và gần gũi đến như vậy? Với mỗi người Kitô hữu, câu trả lời rất đơn giản: thập giá đã trở thành Thánh giá nhờ sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô trên đó. Ngài chịu kết án tử hình trên thập giá không phải vì đã phạm tội, nhưng là để gánh lấy tội lỗi cho nhân loại, chết thay cho nhân loại để từ nơi Thánh giá, ơn tha thứ và ơn cứu độ được trao ban cho tất cả mọi người.

Mừng lễ suy tôn Thánh giá hôm nay, mỗi người được nhắc nhở và mời gọi làm một công việc đơn giản mà dễ bị lãng quên: chiêm ngắm Thánh giá. Nhìn lên Thánh giá chúng ta sẽ thấy được tội lỗi của mình và những hậu quả nặng nề do tội gây ra; Nhìn lên Thánh giá chúng ta nhận ra thân phận yếu đuối của mình, sự tấn công mạnh mẽ của tội lỗi và sự đáp trả yếu ớt của ta. Trên hết, nhìn lên Thánh giá ta nhận thấy một tình yêu lạ lùng: tình yêu mà Chúa Cha sẵn sàng ban Con Một để cứu thế gian, tình yêu mà Chúa Con tự nguyện chết trên thập giá để cứu độ nhân loại. Đây chính là lý do khiến thập giá trở nên gần gũi, thân thương với tất cả mọi người, và cũng là lý do để người Kitô hữu chúng ta tự hào mỗi khi nhìn lên Thánh giá.

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3,17). Theo lẽ tự nhiên, khi phạm tội thì sẽ bị kết án và trừng phạt, mức độ hình phạt thì tùy theo hậu quả do tội đó gây ra. Nếu nhu vậy thì mỗi người đều phải chịu hình phạt, bởi không ai không phạm tội, những tội rõ ràng bên ngoài và những tội kín đáo trong lương tâm. Nhưng Chúa không kết án và cũng chẳng phạt ai bao giờ, bằng chứng là Chúa Con đến thế gian để mang lấy tội lỗi cho thế gian. Những hình phạt nếu có thì là do sự cố chấp của con người, do biết tội mà cố tình phạm, hay là phạm tội mà vẫn chai lì trong tội và không quyết tâm ăn năn sửa đổi.

Xin cho mỗi lần nhìn lên Thánh giá Chúa Giêsu, mỗi người Kitô hữu cảm nhận được tình yêu lớn lao Chúa dành cho mình, tình yêu luôn sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi. Vì vậy, Chúa cũng mời gọi mỗi người con cái Chúa biết nhạy bén với tội, biết ăn năn sám hối và chừa bỏ để luôn được sống hạnh phúc, an bình trong ân nghĩa Chúa.


Comments are closed.