Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên – Ngày 23/08/2022

Lời Chúa: Mt 23, 23- 26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia.

Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch”.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU TRƯỚC THÁI ĐỘ VỤ HÌNH THỨC
CỦA LUẬT SĨ VÀ BIỆT PHÁI

“ Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ” ( Mt 23,23b).

Trong Tin Mừng hôm nay, thánh sử Matthêu ghi lại hai lời kết án của Chúa Giêsu đối với thái độ vụ hình thức của luật sĩ và biệt phái vì họ chỉ giữ luật bên ngoài thật tỉ mỉ, mà không có lòng đạo đức thật, không thực thi công bằng và tình yêu thương.

Trong Do thái giáo, luật đóng thuế thập phân trên những sản phẩm con người làm ra là một hành vi tôn giáo để nhìn nhận quyền tối cao của Thiên Chúa. Theo luật Môsê được ghi trong sách Thứ luật, thì chỉ buộc trả thuế thập phân trên những sản phẩm chính là gạo, rượu, dầu, con vật đầu lòng. Thế nhưng, có lẽ vì quá sốt sắng, những Luật sĩ và Biệt phái muốn áp dụng thuế thập phân cho những sản phẩm nhỏ, không cần thiết như: bạc hà, thì là, rau húng. Trái lại, Chúa Giêsu bảo phải giữ luật thuế thập phân, nhưng không được lấy việc nộp thuế làm chính, mà phải chu toàn những điều quan trọng hơn; đó là lo sống đúng với những điều mà Thiên Chúa muốn, lo bác ái thương xót kẻ đau khổ, lo giữ các điều lề luật dạy.

Chúa Giêsu lên án việc tuân giữ những nghi thức bên ngoài, mà không chăm lo cho cái tinh sạch bên trong: họ lo rửa chén đĩa bên ngoài, mà bên trong tâm hồn thì đầy cướp bóc, tham lam. Việc tuân giữ nghi thức thanh tẩy bên ngoài, việc đến nhà thờ đọc kinh ngoài môi miệng mà thôi thì chưa đủ, nhưng cần phải để cho ơn Chúa biến đổi tận bên trong tâm hồn ngõ hầu trở nên con người mới. Sự hoán cải nội tâm quan trọng hơn và phải đi trước những thực hành đạo đức bên ngoài để tránh thái độ giả hình, vụ hình thức. Ðức Giêsu tiếp tục trách móc những người Kinh sư và Biệt phái. Họ tỏ ra nhiệt tình với lề luật, nhưng họ lại không hiểu gì tinh thần lề luật. Họ không biết rằng công bằng và yêu thương mới chính là cốt lõi của lề luật.

Còn chúng ta, chúng ta cũng đọc kinh, ăn chay, hãm mình, đi lễ… nhưng lại chẳng biết quan tâm gì đến anh chị em chung quanh chúng ta. Chúng ta đã chưa cảm thông, chia sẻ, nhưng trái lại còn lên án, nói xấu, loại trừ anh chị em của chúng ta

Lạy Chúa xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi những tham lam, ích kỷ, hẹp hòi. Xin Chúa cho chúng con sống ngay chính, bên trong cũng như bên ngoài, sống điều chúng con nói trên môi miệng để làm chứng về Chúa giữa mọi người.


Comments are closed.