Thứ Ba Tuần IX Mùa Thường Niên – Ngày 01-06-2021

Lời Chúa: Mc 12,13-17

Họ cử mấy người Pharisiêu và mấy người thuộc phe Hêrôđê đến cùng Người để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xêda hay không? Chúng tôi phải nộp hay không nộp?” Nhưng Đức Giêsu biết họ giả hình, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem!” Họ liền đưa cho Người. Người hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “Của Xêda”. Đức Giêsu bảo họ: “Của Xêda, trả về cho Xêda; của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa”, và họ hết sức ngạc nhiên về Người.

 


Suy niệm

CON NGƯỜI CHÂN THẬT

“Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa” (Mc 12,14).

Bài Tin Mừng hôm nay thánh Maccô thuật lại một cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và nhóm lãnh đạo người Dothái về vấn đề nộp thuế cho vua Lamã. Nhóm lãnh đạo này dù khác biệt nhau về quan điểm chính trị, nhưng đã đi đến sự liên kết để chống đối Chúa Giêsu. Họ đến gặp Chúa Giêsu để đưa ra lời nhận xét: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách ngay thẳng.” Sự dối trá được thể hiện dưới một con người khác, thái độ đóng kịch, giả hình vì muốn cho mọi người thấy được cái tốt nơi mình, mà thật ra tâm hồn họ không có. Họ như những người đến để tìm chân lý nhưng lại đưa ra cái bẫy để hại Chúa Giêsu, họ che dấu âm mưu tàn ác là trả thù và hạ bệ Chúa Giêsu. Thái độ đó đã bắt đầu lộ rõ khi họ đưa ra câu hỏi “Có được nộp thuế cho Xêda không?” Câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng nó lại mang một âm mưu hiểm ác với Chúa Giêsu. Nếu Chúa trả lời là có, thì nhóm người Biệt Phái sẽ lên tiếng tố cáo chính Chúa Giêsu đang đi ngược lại với lời dạy dân chúng khi ủng hộ đế quốc đô hộ đồng bào mình. Còn khi Chúa Giêsu bảo không được nộp thuế, thì phái Hêrôđê lên tiếng tố cáo với chính quyền về lời xúi dục phản động của Người. Cái bẫy tưởng chừng như rất nan giải với trí khôn loài người, nhưng với Chúa Giêsu thì nó chưa phải điều làm khó được Người. Trước âm mưu này, Chúa Giêsu vẫn nhẹ nhàng đối đáp khi bảo họ cho xem đồng bạc đang lưu hành hiện thời và đưa ra câu trả lời “Của xêda thì trả cho Xêda, của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa.” Chúa Giêsu không chỉ thoát khỏi cái bẫy họ đưa ra mà Người còn dạy cho họ một bài học về tính chân thật và đâu là giá trị vĩnh cửu mà họ cần tìm đến. Trước vai trò của quyền bính trần thế, Chúa Giêsu không lên án hay chỉ trích, điều một công dân nên làm thì cần làm và phải làm. Người công dân cần có thái độ tôn trọng và tuân thủ theo đúng với luật pháp. Nhưng Chúa Giêsu vẫn muốn nói đến một điều quan trọng là con người phải nhận ra mình có bổn phận trước Thiên Chúa khi trả đúng giá trị mà được lãnh nhận từ Thiên Chúa. Con người vốn dĩ được tạo dựng theo đúng hình ảnh Thiên Chúa, sự sống là do Thiên Chúa ban tặng. Vì thế, con người cần dành chổ ưu tiên của cuộc đời mỗi người cho Thiên Chúa.

Giữa một lối sống mà con người đang bị những điều dối trá gây ảnh hưởng, các mối tương quan đổ vỡ vì thiếu đi sự chân thật, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho mỗi người biết nhận giá trị của sự chân thật là điều đáng trân quý trong cuộc sống, là thái độ mà giúp cho mỗi người sống đúng hơn với phẩm giá của mình. Để từ đó, chúng ta luôn sống cách chân thành trước nhan Chúa và nhận ra đâu là điều mà mà con người cần sống và ưu tiên trong các chọn lựa của mình.


Comments are closed.