Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng.Thánh Gioan Thánh giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.– Ngày 14/12/2021

Lời Chúa: Mt 21, 28-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Quả thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.

 


Suy niệm

THÀNH TÂM SÁM HỐI TRỞ VỀ VỚI CHÚA

“Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm” (Mt 21, 28b-29).

Mùa Vọng là mùa ân sủng! đó là thời gian đợi chờ, hy vọng và niềm vui. Chúng ta đang sống trong chu kì thứ nhất của Mùa Vọng. Phụng vụ lời Chúa trong thời gian này nhắc nhớ chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến lần thứ hai. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy thành tâm sám hối trở về với Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót.

Thấy các nhà chức trách Do thái tự mãn kiêu căng, và cố chấp không chịu tin vào lời rao giảng của Gioan, nên Chúa Giêsu đã giảng cho họ dụ ngôn để khiển trách và cảnh giác họ hoán cải. Bài Tin mừng cộng đoàn vừa nghe thuật lại việc Chúa Giêsu đưa ra hai dụ ngôn để cảnh giác những ai chỉ biết vâng Lời Chúa theo lời nói nhưng lại chối Chúa bằng hành động. Lời nói không được chứng thực bằng việc làm. Ý nghĩa của hai dụ ngôn rất rõ ràng: với người con thứ nhất, Chúa Giêsu ví với hạng thu thuế và phường đĩ điếm, sau cuộc sống tội lỗi công khai, đã ăn năn sám hối vì nghe lời Gioan kêu gọi, để trở về với đường lối của Thiên Chúa. Với người con thứ hai, Ngài ví với giới cầm quyền Dothái tự coi mình là công chính và phô trương qua nghi lễ, thường nói mình vâng lời Thiên Chúa, nhưng thực tế họ không làm theo ý Ngài. Sở dĩ họ không làm theo ý muốn của Thiên Chúa vì họ tự coi mình là đạo đức, không cảm thấy mình cần được tha thứ.

Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ mỗi người kitô hữu chúng ta: biết đạo chưa đủ; sống đạo bằng những hình thức bên ngoài cũng chưa xong; cần phải rao truyền Lời Chúa bằng một đời sống chứng nhân của mình. Hằng ngày chúng ta đọc, nghe lời Chúa chưa đủ, mà cần phải thực thi lời Chúa trong cuộc sống; và rao giảng Lời Chúa cho người khác, ngay trong gia đình, cho con cái, vợ chồng, và những người cùng làm việc với chúng ta bằng lời nói, và đời sống chứng ta của mình. Chúng ta được mời gọi sống điều mình nói, đừng nói suông mà không đưa đến hành động cụ thể. Thế nhưng, hằng ngày chúng ta vẫn để cho công việc, thú vui, sự lười biếng lấn át lời mời gọi đó. Mỗi lần như vậy, Chúa mời gọi chúng ta hãy thành tâm sám hối trở về với Chúa. Sự trở về này được thể hiện qua việc chúng ta chạy đến với Chúa qua bí tích Hòa giải, năng tham dự Thánh Lễ và các việc đạo đức hằng ngày, chu toàn bổn phận với lòng yêu mến thật sự.

Với tâm tình của Mùa Vọng, ước gì Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận ra sự yếu đuối và tội lỗi của mình mà ăn năn thống hối, để chuẩn bị tâm hôn đón mừng đại lễ Giáng Sinh. Xin Chúa thương uốn nắn chúng ta nên những người con thành tâm thiện chí, luôn tiến bước trong hân hoan và tin tưởng, vì biết rằng Thiên Chúa là Cha yêu thương không ngừng nâng đỡ và tha thứ cho chúng ta. Amen.


Comments are closed.