Thứ Ba Tuần II Phục Sinh – Ngày 26/04/2022

Lời Chúa: Ga 3, 7b - 15

Khi ấy Chúa Giêsu nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy”. Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người: “Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?” Đức Giê-su đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy! Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được ? Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”.

 


Suy niệm

ĐỨC TIN CHÚA CẦN

“Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,15).

Sách Giáo lý Hội Thánh số 161 dạy rằng: “Tin vào Chúa Giêsu Kitô và Đấng đã sai Người đến cứu độ chúng ta là điều cần thiết để đạt được ơn cứu độ đó”. Tuy nhiên, tin thôi thì còn thiếu, bởi lẽ: “Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng?” (Gc 2,14). Những lời này của Thánh Giacôbê càng được minh chứng cách rõ ràng qua câu nói của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,15).

Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong trình thuật cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với ông Nicôđêmô. Trình thuật này gồm có 21 câu (Ga 3, 1-21) thế nhưng Chúa Giêsu đã lặp lại lời khẳng định “để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” tới ba lần. Một điểm đáng lưu ý là trong cả ba lần, Chúa Giêsu đều nói: để ai tin vào Người thì được sống muôn đời chứ Ngài không nói để ai có đức tin vào Người thì được sống muôn đời. Tin vào Người hay có đức tin vào Người xem ra cùng một ý nghĩa. Thế nhưng, Chúa lại dùng động từ ‘tin’ chứ không dùng động từ ‘có’ và đặt đức tin làm túc từ. Hơn nữa, Chúa nói ‘tin’ (ở thì hiện tại) chứ Ngài không nói ‘đã tin’ (ở thì quá khứ) hay ‘sẽ tin’ (ở thì tương lai). Những điều này cho thấy Chúa cần và muốn một đức tin luôn sống động, luôn tăng trưởng bằng những hành động trong cuộc sống hiện tại chứ không cần một đức tin thụ động tựa như một đồ vật hay một thứ gì đó mà con người đã hay sẽ thủ đắc được. Điều này được minh chứng cách rõ ràng khi có lần Chúa cảnh báo: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7, 21). Đức tin cần thiết để mang lại ơn cứu độ. Tuy nhiên, thứ Chúa cần là một đức tin sống động, đức tin có việc làm chứ không phải là đức tin thụ động bởi: “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17).

Lời Chúa hôm nay thôi thúc chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình. Nhìn lại để thấy rằng lắm lúc ta chỉ là một ‘Kitô hữu trong sổ rửa tội’, tức là ta chỉ có đức tin chứ chưa sống đức tin. Nén bạc đức tin mà Chúa ban dường như đang được ta “bọc khăn giữ kỹ” (Lc 19,20) và chỉ đem ra sử dụng hầu xin ơn này ơn nọ khi gặp lúc gian nan khốn khó. Quả thật, đức tin của ta còn thiếu những việc làm để làm nó sống động và sinh lợi ích cho mình và cho mọi người xung quanh. Là người Kitô hữu, ta thuộc nằm lòng 10 điều răn Đức Chúa Trời, 5 điều răn Hội Thánh, 7 mối tội đầu, nhưng ta vẫn cứ lỗi phạm hết điều nhẹ tới điều nặng, từ ngày này qua tháng nọ, hết lần này đến lần khác. Ai cũng khắc cốt ghi tâm giới răn quan trọng của Chúa là mến Chúa yêu người, thế nhưng trong cách đối nhân xử thế, chúng ta lại thiếu đi sự tử tế và tình người mà thay vào đó là gắt gỏng, dèm pha, chà đạp. Nhận ra tình trạng đời sống đức tin của mình, cùng với lời mời gọi từ Lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy can đảm, nỗ lực canh tân đời sống đức tin của mình bằng cách chuyên chăm thực thi Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày để trong ngày sau hết chúng ta sẽ được hưởng thành quả của đức tin mang lại đó là ơn cứu độ (x. 1Pr 1,9).

Xin Chúa gia tăng thêm lòng tin còn yếu kém của mỗi người chúng ta và ban ơn giúp sức để ta can đảm, kiên trì sống thánh ý Chúa giữa cuộc đời biết bao cám dỗ.


Comments are closed.