Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng – THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính – Ngày 30/11/2021

Lời Chúa: Mt 4, 18-22

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.

 


Suy niệm

THIÊN CHÚA ĐI BƯỚC TRƯỚC

“Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông” (Mt 4,18).

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chọn gọi bốn môn đệ đầu tiên. Đang khi các ông còn mải mê với công việc thường ngày thì Chúa Giêsu đến, gọi các ông bước theo Người. Ơn gọi của các ông làm nổi bật lên sự chủ động đến từ Thiên Chúa, qua đó gợi lên hình ảnh của vị Thiên Chúa luôn đi bước trước trong tương quan với con người.

Đi bước trước, Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người và mời gọi con người tiến đến sự hiệp thông với Ngài. Trong bài đọc I, Thánh Phaolo khẳng định: con người được cứu độ nhờ lòng tin. Tuy nhiên, họ tin thế nào nếu không có những người được kêu gọi và được sai đi loan báo Tin Mừng cho họ. Vì lẽ đó, khi khởi đầu sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ, Chúa Giêsu chọn gọi các môn đệ theo Người để các ông tiếp nối sứ mạng mà Người đã lãnh nhận từ Cha.

Toàn bộ nhiệm cục cứu độ là sự chủ động đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn con người được ơn cứu độ. Ngài tỏ mình ra cách trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô, để những ai tin vào Con của Ngài thì được ơn cứu độ. “Lòng tin có là nhờ nghe, còn nghe thì dựa vào lời Ðức Kitô” (Rm 10,17). Không những thế, Thiên Chúa tiếp tục giữ sự chủ động trong việc chọn gọi các môn đệ. Khi đi dọc theo bờ biển Galilea, Chúa Giêsu thấy các ông và cất tiếng gọi: “Các ngươi hãy theo Ta” (Mt 4,19). Sự chủ động của Thiên Chúa còn thể hiện trong chính sứ vụ mà Chúa Giêsu chuẩn bị cho các môn đệ. “Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19). Chọn những kẻ lưới cá để đi lưới người, Chúa Giêsu không trao cho các môn đệ nhiệm vụ bất khả thi đối với các ông. Người chọn gọi và cho các ông được tham dự vào sứ mạng của Người tuỳ theo khả năng của mỗi người.

Thiên Chúa vẫn tiếp tục đi bước trước để đến với chúng ta mỗi ngày. Mỗi sáng thức dậy, Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta một ngày mới để chúng ta chúc tụng và ngợi khen Ngài. Mỗi khi tham dự Thánh Lễ, Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn lễ vật là chính Mình Máu Chúa Kitô để chúng ta dâng lên Ngài, hầu có thể đón nhận sự sống vĩnh cửu Ngài ban tặng cho chúng ta. Và còn rất nhiều điều tốt lành khác Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Chúng ta có nhận ra và sẵn sàng đáp lại thiện ý của Ngài chưa?

Xin cho chúng ta biết nhạy bén với sự chủ động của Thiên Chúa, hầu nhận ra những ơn lành Ngài ban cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta có thể đón nhận và sẵn sàng cộng tác với ơn lành của Thiên Chúa hầu mưu ích cho chính chúng ta và tha nhân.


Comments are closed.