Thứ Ba Tuần I Mùa Chay – Ngày 20/02/2024

Lời Chúa: Mt 6,7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”

 


Suy niệm

TÂM TÌNH NGƯỜI CON

“Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin” (Mt 6,8).

Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện và cách cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa và thân tình với Thiên Chúa qua lời Kinh Lạy Cha. Chúa Giêsu dạy môn đệ khi cầu nguyện đừng lải nhải, hay nói nhiều, nhưng cần một tâm hồn đơn sơ, tin tưởng, phó thác … vì Cha các con biết điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin (Mt 6,8). Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con ở trên trời” (Mt 6,9), để diễn tả lời cầu xin tha thiết của người con dâng lên Thiên Chúa là Cha đầy tình yêu thương. Đây là một niềm hạnh phúc và hãnh diện được kêu lên cùng Thiên Chúa: Abba, Cha ơi!

Kinh Lạy Cha là một phương thế tuyệt hảo về cách thức cầu nguyện diễn tả mối liên hệ mật thiết của chúng ta với Thiên Chúa. Và đây là một lời cầu nguyện dễ dàng nhất mà bất cứ Kitô hữu nào cũng có thể dâng lên Thiên Chúa là Cha. Từ thuở bé chúng ta đã có thói quen cầu nguyện, song có thể việc cầu nguyện này trở thành một thói quen và không còn tâm tình như lúc ban đầu, hoặc vì đôi khi thiếu lòng tin, chúng ta không còn thấy nhu cầu để cầu nguyện, vì lo toan trong cuộc sống nên chúng ta không thể cầu nguyện thực sự. Vì thế, chúng ta cần kiên trì cầu nguyện với lòng khiêm tốn trước mặt Chúa và nhận ra những lỗi lầm của bản thân và xin Thiên Chúa thứ tha.

Lời kinh Lạy Cha dạy chúng ta khi cầu nguyện, điều cần quan tâm trên hết không phải là những lo toan thường nhật về vật chất của chúng ta, mà là cho Nước của Cha trị đến giữa mọi người, cho Danh Cha được hiển thánh, được mọi người nhận biết, cho ý Cha được thực hiện, nghĩa là cầu nguyện cho sự cứu rỗi của chúng ta và của mọi người. Đó mới thực sự là điều cần nhất. Với tâm tình con thảo, việc cầu nguyện cùng Cha của chúng ta phải triển nở trong chúng ta ý muốn nên giống như Ngài và nuôi dưỡng nơi chúng ta một tấm lòng khiêm nhu. Vì Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót luôn dõi mắt theo từng người con và ban phát hồng ân, như Chúa Giêsu đã nói: “Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho” (Lc11,9-10).

Lạy Chúa, qua Kinh Lạy Cha, chúng con cảm nghiệm việc Thiên Chúa quan phòng và cũng là phương thế để chúng con thể hiện tình con thảo đối với Thiên Chúa là Cha. Khi đọc Kinh Lạy Cha, chúng con còn tỏ lộ một niềm tin son sắt vào Thiên Chúa yêu thương đang trị đến, và Nước Chúa sẽ viên mãn. Đồng thời, chúng con bày tỏ lòng tín thác vào lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa, để từ đó chúng con thể hiện lòng quảng đại đối với tha nhân, hầu được Chúa yêu thương và nâng đỡ chúng con trên con đường hướng về Nhà Cha.


Comments are closed.