Thứ Ba tuần 9 Thường Niên – Ngày 06/06/2017

Lời Chúa: Mc 12, 13-17

Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?” Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: “Sao các ông lại thử Ta? Hãy đưa Ta xem một đồng tiền”. Họ đưa cho Người một đồng tiền và Người hỏi: “Hình và ký hiệu này là của ai?” Họ thưa: “Của Cêsarê”. Người liền bảo họ: “Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa”. Và họ rất đỗi kinh ngạc về Người.

 


Suy niệm

LÒNG DẠ CON NGƯỜI

“Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: ‘Sao các ông lại thử Ta?’” (Mc 12, 15a).

“Bày kế lập mưu làm điều ác, chúng hoàn thành kế hoạch đã mưu toan. Thâm hiểm biết bao lòng dạ người đời !” (Tv 64, 7). Hôm nay, nhóm biệt phái và Hêrôđê cùng bắt tay nhau để mưu toan hại Chúa Giêsu. Họ dùng những lời nói ngon ngọt để khen nịnh Chúa: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là Ngài chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng”. Nhưng đàng sau đó là một câu hỏi cắc cớ để gài bẫy Chúa: “Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?”. Nếu Chúa Giêsu trả lời : “Vâng, phải nộp thuế cho Cêsarê” thì Người tự đặt mình về phía đối lập với quần chúng. Nếu Người trả lời : “không phải nộp thuế”, bè phái Hêrôđê sẽ tức khắc tố cáo Người làm cách mạng chống lại người Rôma và họ sẽ bắt Người. Tóm lại, Chúa Giêsu trả lời đàng nào cũng chết. Thật đúng như lời thánh vịnh: “Môi miệng chúng chẳng có gì thành thật, lòng dạ đầy chước độc mưu thâm. Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ” (Tv 5, 10). Chúa Giêsu ghê tởm việc họ làm và Người đã phải thốt lên: “Sao các ông lại thử Ta?”. Thật nực cười, con người là loài thụ tạo mà dám thử thách Thiên Chúa. “Âm phủ, âm ty còn phơi bày trước nhan Đức Chúa, huống chi là lòng dạ con người !” (Cn 15, 11). “Kẻ ngu đần thử thách Đấng Quyền Năng, sẽ bị Ngài làm cho bẽ mặt” (Kn 1, 3). Quả thật, câu trả lời của Chúa Giêsu đã khiến cho họ kinh ngạc: “Của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa”.

Là Kitô hữu, mỗi người được mời gọi sống ngay thẳng, thành thật trước mặt Chúa và mọi người ; không gian dối, lừa đảo làm mất đi hình ảnh Chúa nơi mỗi người chúng ta. Trên tất cả, con người được mời gọi hãy sống theo Tin mừng: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô – Đấng đến trong trần gian là để làm chứng cho sự thật, ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng Người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường là sự thật và là sự sống. Xin dạy chúng con tiến bước theo đường lối Chúa, để mai này được hạnh phúc đời đời trên thiên đàng. Amen.


Comments are closed.