Thứ Ba Tuần 2 Mùa Vọng – Ngày 08/12/2020

Lời Chúa: Lc 1, 26 - 38

Khi ấy, thiên thần Gáp-ri-en được Chúa sai đến một thành xứ Ga-li-lê-a, tên là Na-da-rét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc chi họ Ða-vít, trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng : “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa : “Ma-ri-a đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Ðấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ða-vít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại Người sẽ vô tận”. Nhưng Ma-ri-a liền thưa với thiên thần : “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam”. Thiên thần thưa : “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng tối cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Ê-li-sa-bét chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Ma-ri-a liền thưa : “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

 


Suy niệm

ĐỪNG SỢ NÊN THÁNH

Thiên thần liền thưa: “Ma-ri-a đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa.” (Lc 1, 30)

Đứng trước một thế giới nhiều biến động, con người có nhiều nỗi sợ hãi, từ: sợ chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai … cho đến những nỗi sợ mang tính cá nhân: sợ mất việc, sợ bị phản bội, sợ thua kém ban bè … Bên cạnh những nỗi sợ ấy, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nêu ra cho chúng ta nỗi sợ rất nghịch lý, đó là nỗi sợ nên thánh. Dưới ánh sáng Lời Chúa, chúng ta hãy cùng suy gẫm và noi theo gương sáng của Đức Mẹ về việc cộng tác với thánh ý Thiên Chúa trên con đường nên thánh.

Trong biến cố truyền tin, trước lời chào long trọng và lạ lùng của Sứ Thần Thiên Chúa, Trinh nữ Maria cảm thấy sao xuyến và suy gẫm ý nghĩa của lời chào. Nhưng sau khi nghe Sứ Thần trấn an và nói rõ mọi sự, Đức Maria đã kính cẩn thưa với Sứ Thần về nghi vấn của mình: “Việc đó xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến người nam” (Lc 1, 34). Khi so sánh thắc mắc của Đức Maria với thắc mắc của Tư tế Dacaria trong hai biến cố truyền tin, chúng ta thấy được rằng: Ông Dacaria, xét là một tư tế, chắc hẳn đã biết việc sinh con trong lúc tuổi già và son sẻ nhờ ơn Chúa đã có tiền lệ. Thế nên, thắc mắc của ông bị coi là cứng lòng nên ông bị phạt câm. Còn thắc mắc của Đức Maria là để Ngài biết rõ cách thức để thực hiện điều sứ thần báo, không phải cứng lòng tin. Khi nhận xét về câu hỏi của Đức Maria, thánh Augustino đã nói: “Đức Maria sẽ không hỏi lại như vậy nếu cô không có lời hứa đức khiết tịnh, nếu cô không hứa tận hiến cho Thiên Chúa”. Qua câu hỏi đơn sơ và tiếng đáp “Xin Vâng” của Đức Mẹ, chúng ta nhận ra tâm hồn thánh thiện và lòng tin sắt son của Đức Trinh Nữ Maria, Ngài đã tự xem mình như là Nữ Tì của Thiên Chúa, và sẵn sàng để Thánh Ý của Thiên Chúa được thực hiện. Nói cách khác, chính sự khiêm nhu và tâm hồn trong sạch của Đức Mẹ mà Con Thiên Chúa được tượng thai trong lòng của Mẹ.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong đại hội giới trẻ lần thứ 15 và 16 đã kêu mời rằng: “Các con đừng sợ trở nên những vị thánh” “Các con đừng sợ đi trên con đường Chúa đã đi”. Thiết nghĩ, nên thánh có gì mà đáng sợ? Đi với Chúa có gì mà phải lo nữa? Câu hỏi gợi lên nghịch lý nhưng đúng lắm! Đi trên con đường của Chúa để nên thánh đòi hỏi mỗi người chúng ta phải chết đi ý riêng, biết phó thác và tin tưởng trọn vẹn, và sống các giá trị Tin Mừng để nhờ đó Thánh Ý của Chúa được thể hiện trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Trong ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta hãy cũng chiêm ngưỡng gương sáng trong sạch và vẹn tuyền và xin Đức Mẹ dạy chúng ta sống trọn tình vẹn nghĩa với Thiên Chúa như Mẹ.

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con biết khát khao được nên thánh. Nguyện xin Đức Mẹ trợ giúp và nâng đỡ mỗi khi chúng con gặp khó khăn trong việc từ bỏ ý riêng, để đáp lời Xin Vâng theo Thánh Ý Chúa.


Comments are closed.