Thứ Ba sau Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm C

Lời Chúa: Lc 10, 21 – 24

Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Ta đã trao phó cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!” Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: “Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe, mà đã chẳng được nghe.


Suy niệm

“Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy (Lc 10, 24)

Sau khi rao giảng Tin mừng trở về, các môn đệ kể lại cho Chúa nghe những công việc các ông làm. Các ông tự hào vì được làm môn đệ của Chúa và vui mừng về thành quả đạt được. Thế nhưng, Chúa nhắc nhở các ông rằng niềm vui đích thực của người môn đệ không hệ tại ở công việc họ làm nhưng là được sống trong mối tương quan thân tình với Chúa: “Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy. Vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe mà chẳng được nghe” (Lc 10, 24). Sống với Chúa, được nghe Chúa dạy, được thấy những việc Chúa làm là điều hạnh phúc nhất của người môn đệ. Bởi vì tất cả những thành quả mà các ông có được đều xuất phát từ chính Chúa. Đó chính là ân ban mà Chúa dành riêng cho những người Chúa chọn, những người muốn theo Chúa.

Chúng ta thật hạnh phúc vì được làm con Chúa, được sống trong lòng Giáo hội. Sống với Chúa, chúng ta cảm nhận tình yêu thương, sự quan phòng mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đây chính là niềm vui tròn đầy, niềm vui vĩnh cửu mà chỉ nơi Thiên Chúa chúng ta mới có được. Thế nhưng, con người ngày nay đang có khuynh hướng loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của họ. Thay vì chọn Chúa họ lại chọn những thú vui phù phiếm của thế gian làm niềm vui của cuộc đời. Đức Giáo hoàng Phanxicô trong tông huấn Niềm vui của Tin mừng có nói : “khi đời sống nội tâm bị trói chặt trong những lợi ích và những mối quan tâm riêng của nó, thì không còn chỗ cho người khác, không còn chỗ cho người nghèo. Tiếng nói của Thiên Chúa không còn được nghe thấy, niềm vui an bình của tình yêu của Người không còn được cảm thấy, và ước muốn làm điều thiện bị phai mờ. Đây chính là một mối nguy cho cả người tín hữu”. Chúng ta đang sống trong những ngày đầu mùa Vọng, Giáo hội mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa. Hãy ra khỏi mình để đi vào cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa, hãy mở lòng để Chúa đến gặp chúng ta.

Lạy Chúa, niềm vui của thế gian thì mau qua và cũng dễ dẫn con người đến chỗ bế tắc. Niềm vui có Chúa mới là niềm vui đích thực, niềm vui vĩnh cửu. Xin cho chúng con nhận ra điều đó để chúng con luôn biết chọn Chúa làm lẽ sống và cùng đích của cuộc đời. Amen


Comments are closed.