Thứ Ba sau Chúa Nhật 8 Thường Niên – Ngày 28/02/2017

Lời Chúa: Mc 10, 28-31

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” . Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.


Suy niệm

“Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu” (Mc 10,29-30).

Trong cuộc sống ngày nay, con người luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Giá trị của công việc được định lượng dựa trên giá trị của vật chất mà con người thu lại được. Người công nhân làm việc để có tiền lương. Học sinh đến trường để có kiến thức cho tương lai mai sau. Người nông dân vất vả ngoài đồng để có miếng cơm, manh áo cho gia đình. Các môn đệ theo Chúa, họ cũng như những con người bình thường khác, họ cũng muốn được trả công khi bước theo Thầy Giêsu. Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, ông Phêrô đã nhắc khéo Chúa Giêsu về phần thưởng mà các môn đệ sẽ nhận được: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” (Mc 10,28). Có thể thấy rằng, sự từ bỏ mà các môn đệ gọi là từ bỏ mọi sự có chăng chỉ là chiếc thuyền với mành lưới cũ nát và một cuộc sống bấp bênh. Thế nhưng, phần thưởng Chúa Giêsu hứa ban cho các môn đệ thật lớn lao, không chỉ là một chiếc thuyền với mảnh lưới tốt hơn hay một cuộc sống sung túc, khá giả mà còn hơn gấp trăm ngàn lần thế nữa: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu” (Mc 10,29-30).

Khi người môn đệ biết quảng đại từ bỏ, cho đi thì lẽ nào Chúa lại chịu thua kém họ sao? Quả thật, Chúa nào chịu thua kém ai về lòng quảng đại bao giờ! Chúa luôn thưởng công cách hào phóng cho bất cứ ai làm việc vì Người. Một ly nước lã, một lời nói yêu thương hay một việc hy sinh nhỏ bé sẽ được đổi lại bằng một phần thưởng lớn lao, vì như lời Chúa đã hứa: “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” (Mc 9,41).

Là Kitô hữu, thật hạnh phúc khi chúng ta được nhận biết Chúa là phần thưởng lớn lao nhất mà không gì sánh được. Tuy nhiên, chúng ta phải biết từ bỏ đi những lợi ích bé nhỏ, là của cải vật chất, là địa vị, danh vọng, là sự khôn ngoan của người đời để đổi lấy chính Chúa là phần thưởng lớn lao nhất. Như những người leo núi, để leo lên tới đỉnh núi, họ phải bỏ bớt đi những thứ cồng kềnh, không cần thiết, chúng ta cũng vậy, để được phần thưởng lớn lao nhất là Chúa Kitô, chúng ta cần phải từ bỏ đi những mối lợi nhỏ bé và không cần thiết khác. Ước gì, mỗi chúng ta biết khôn ngoan và can đảm để tìm kiếm và theo đuổi Chúa, vì chỉ duy nhất nơi Người, chúng ta mới nhận được phần thưởng cao quý nhất của cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa, biết bao gia đình trên thế giới hôm nay đang phải đương đầu những thử thách vô cùng to lớn, xin Chúa giúp họ luôn biết cùng nhau với tình yêu và sự cảm thông bảo vệ ngôi nhà họ đang xây dựng. Xin Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse hồ phụ các gia đình. Amen.


Comments are closed.