Thứ Ba sau Chúa Nhật 6 Thường Niên – Ngày 14/02/2017

Lời Chúa: Mc 8, 14-21

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: “Tại mình không có bánh”. Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: “Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?” Các ông thưa: “Mười hai thúng”. – “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?” Họ thưa: “Bảy thúng”. Bấy giờ Người bảo các ông: “Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?”


Suy niệm

“Người răn bảo các ông, anh em hãy coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê” (Mc 8,15).

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã nghe nói đến men và công dụng của nó. Hình ảnh men trong Kinh Thánh cũng được sử dụng rất nhiều, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh nắm men dậy lên cả đấu bột để ví cho sự nẩy nở và lan tràn của nước trời. Trong Tin Mừng hôm nay, một lần nữa Chúa Giêsu lại nhắc đến men, nhưng hình ảnh men hôm nay Chúa muốn dậy các môn đệ lại là một thứ men xấu mà các ông phải coi chừng kẻo bị lây nhiễm, đó là men Pharisêu và men Hêrôđê. Men đó là một thứ men xấu, men giả hình, bất công, tham lam, khoe khoang, kiêu ngạo, ích kỷ… Chúa Giêsu đã luôn thấu hiểu bản tính yếu đuối của con người, con người dễ lây nhiễm những tật xấu hơn là tập được những tính tốt. Và cũng chính vì lẽ đó, nên trong thời gian Chúa Giêsu và các môn đệ đi rao giảng, nhiều lần Chúa đã nhắc nhở các môn đệ phải tránh xa những men xấu. Men xấu đó có thể là những lời khen ngợi tán dương cho thầy trò Giêsu, mỗi khi Chúa làm phép lạ hay trừ quỷ. Chúa cũng thường bảo các ông “Hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6, 31).

“Gần mực thì bia, gần đèn thì thuốc” đó là một câu nói cửa miệng quen thuộc của giới trẻ hiện nay, nó được chế tác lại từ một câu tục ngữ của dân gian Việt Nam. Nghe qua câu nói đó thì có vẻ khôi hài, nhưng quả thực nó hàm chứa một ý nghĩa thật sâu xa. Gần một điều gì xấu con người ta rất rễ bị lây nhiễm xấu theo và việc Chúa Giêsu dậy cho các môn đệ phải coi chừng men xấu là một điều hết sức cần thiết. Ta cũng nên nhớ rằng Chúa Giêsu chỉ dậy các môn đệ phải coi chừng chứ không phải là hoàn toàn tránh xa men xấu, và đó cũng chính là lý do mà Chúa không ngại lui tới với những Người tội lỗi để tha thứ và cứu vớt họ.
Những lời dạy của Chúa Giêsu cho các môn đệ ngày xưa, cũng chính là những lời dậy cho mỗi kitô hữu chúng ta hôm nay. Hằng ngày trong thánh lễ, chúng ta vẫn dâng tiến Chúa tấm bánh trắng tinh tuyền không men, với ý hướng nguyện xin Chúa Thánh Thần thánh hóa để tấm bánh mang một thứ men mới, đó là men Giêsu, men yêu thương và cũng là men trường sinh.

Lạy Chúa Giêsu xin giúp chúng con ý thức rằng bản thân con người yếu đuối, dễ mắc vào tội lỗi, vào vòng ảnh hưởng của men xấu. Xin ban cho chúng con những thứ men tốt là men nước trời. Và đồng thời, xin Chúa cũng chữa lành và xóa bỏ đi những thứ men xấu mà chúng con đã bị nhiễm vào, để chúng con có thể sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, hòa mình mà không bị hòa tan. Amen.


Comments are closed.