Thứ Ba sau Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 2, 22-32

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con. Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”. [ Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!” Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo Luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.


Suy niệm

“Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài” (Lc 2, 29 – 32)

Nơi trang Tin Mừng hôm nay, Hài Nhi Giêsu được Đức Maria và Thánh Giuse đưa lên đền thờ để tiến dâng cho Thiên Chúa như luật Môsê đã truyền: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”. Và dưới con mắt người đời, Hài Nhi Giêsu cũng chỉ là một trẻ sơ sinh bình thường, con của bác thợ mộc Giuse và bà Maria. Thế nhưng, bằng cảm nhận của đức tin Thiên Chúa ban, ông Simêon và bà Anna đã nhận ra Hài Nhi Giêsu chính là: ơn cứu độ của muôn dân, là ánh sáng và vinh quang của toàn thể nhân loại (x. Lc 2,29-32). Hai ông bà đã bồng ẵm Hài Nhi Giêsu, đã vui mừng và hạnh phúc đón nhận ơn cứu độ đến với nhân loại, đến với chính bản thân ông bà.

Ngày hôm nay, nơi nhà thờ, Chúa Giêsu cũng vẫn luôn hiện diện để chờ đón con cái Người. Qua những lần tham dự Thánh lễ, viếng Chúa hay đọc kinh, bằng con mắt đức tin, chúng ta có nhận ra và cảm nghiệm Chúa Giêsu là ơn cứu độ, là ánh sáng và vinh quang trong cuộc đời chúng ta? Mỗi chúng ta cảm thấy hạnh phúc thế nào khi được đón rước Thánh Thể trên tay và trong cõi lòng mình?

Lạy Chúa, xin cho chúng con ngày càng cảm nghiệm sâu xa hơn về Thiên Chúa, về ơn cứu độ Chúa ban cho chúng con. Xin tình yêu, lòng thương xót Chúa hướng dẫn và nâng đỡ đời sống chúng con, từng ngày trong suốt cuộc đời. Amen.


Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh

Hôm nay Giáo Hội mừng kính lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Theo luật Do Thái, mọi con trai đầu lòng đều thuộc về Thiên Chúa. Do đó, cha mẹ con trẻ phải chuộc lại đứa bé tùy theo khả năng của gia đình mình hoặc một con chiên tinh tuyền hoặc một cặp bồ câu. Những của lễ này được dùng dâng hiến cho Thiên Chúa thay thế các em…….xem tiếp


Comments are closed.