Thứ Ba sau Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 13,18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó”. Người lại phán rằng: “Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men”.


Suy niệm

Vậy Người nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.” Người lại nói: “Tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.” (Lc 13,18-21)

Khi so sánh thực tại Nước Trời với hạt cải nhỏ bé mọc thành cây lớn và nắm men làm dậy cả khối bột, Chúa Giêsu hướng con người đến một đặc tính của Nước Trời, đó là khởi sự trong âm thầm, bé nhỏ và khiêm tốn, nhưng phát triển mạnh mẽ, lan rộng và có sức biến đổi kì lạ, đưa đến kết quả mà con người không bao giờ nghĩ tới. Kết quả ấy không phải ngày một ngày hai có thể thấy được, nhưng do tình thương và sự can thiệp diệu kì của bàn tay Thiên Chúa. Đó cũng là điều được chính Thánh Phaolô cảm nghiệm và xác tín trong thư thứ nhất gửi cho dân thành Côrintô: “Tôi trồng, Apôllô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên”. Đây cũng là hình ảnh Giáo Hội của Chúa, một Giáo Hội trải qua bao thăng trầm thử thách, bao sóng gió biển đời, nhưng vẫn đứng vững và lớn lên từng ngày vì Giáo Hội có Đức Kitô, Đấng thiết lập và ở cùng Hội Thánh mọi ngày cho đến tận thế.

Giữa cuộc sống thường nhật, rất cần những hạt cải niềm tin, hạt cải bác ái và hạt cải hy vọng gieo vãi vào trong cuộc đời. Cần lắm những nắm men tình yêu, cho đi, tha thứ lan tỏa vào trong tâm hồn mỗi con người, để nước Chúa ngày một hiển trị, ý Chúa ngày một thể hiện trong thế giới hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi chúng con luôn biết lắng nghe, thấm nhuần tinh thần Tin Mừng và sống Lời Chúa dạy, đồng thời ý thức sứ mạng Ngôn sứ, Tiên tri và Vương đế của mình khi nhận lãnh Bí tích Rửa Tội, để không ngừng dấn bước đem Tin Mừng của Chúa đến với mọi người bằng chính cuộc sống chứng nhân của mình. Amen.


Comments are closed.