Thứ Ba sau Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 12, 35 – 38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy”.


Suy niệm

Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những người đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là hạnh phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.

Trong cuộc sống, có những lần chờ đợi đem đến cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc. Cũng không ít cuộc đợi chờ khiến chúng ta thất vọng chán chường. Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta về việc chờ ông chủ đi ăn cưới về. Ông chủ đây chính là Đức Kitô – Chúa chúng ta. Ngài sẽ đến lúc chúng ta không ngờ, giờ chúng ta không hay. Ngài nhắn nhủ con cái phải luôn tỉnh thức trong ân sủng của Ngài chứ không phải trong sự “ru ngủ” của thế gian. Đây là một đòi buộc rất khó nhưng khơi mở một chân trời hạnh phúc cho chúng ta.

Để đợi Chúa đến, Thánh Phaolô dạy chúng ta: lấy chân lý làm đai lưng, lấy công chính làm áo giáp, lấy nhiệt thành với Tin Mừng làm giày trận, lấy đức tin làm thuẫn, lấy ơn cứu độ làm mũ và lấy Lời Chúa làm gươm (x. Ep 6, 14-17). Như vậy, tỉnh thức là sẵn sàng đương đầu với mọi cam go trong cuộc sống như chiến sĩ lên đường, và biết chuẩn bị những việc lành phúc đức cho sự sống đời sau.

Lạy Chúa, “con là khách trọ nhà Ngài, phận lữ hành như hết thảy cha ông, cuộc đời chóng vánh như không, quê trời vinh phúc ước mong ngày về.” Nguyện giúp chúng con đừng say ngủ nơi thế trần phù hoa, đừng lầm lạc trên bước đường đến với Chúa, đừng quyến luyến danh lợi thế gian để dầu thức hay ngủ chúng con luôn khát vọng hướng về Chúa hầu khi Chúa đến sẽ đem lại nguồn hạnh phúc cho chúng con. Amen.


Comments are closed.