Thứ Ba sau Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Ga 1, 47-51

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanaen đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.


Suy niệm

“Các Thiên Thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con Người.” (Ga 1, 51)

Hôm nay, toàn thể Giáo hội kính nhớ các thiên thần trong vai trò làm sứ giả của Thiên Chúa. Bằng việc thực hiện sứ vụ chuyên biệt của mình, các ngài luôn vâng phục Thiên Chúa trong khiêm hạ và yêu thương. Dầu mang nhiều danh hiệu và sứ vụ khác nhau, các thiên thần đều đảm nhận vai trò làm trung gian. Điều này giúp chúng ta liên hệ với Đức Kitô là Đấng trung gian để Thiên Chúa cứu độ con người. Đức Kitô được trao ban cho nhân loại để đưa con người trở về sống cuộc đời công chính nhờ giá máu cứu độ của Ngài. Khi nhập thể làm người, Ngôi Lời đã mang lấy bản tính nhân loại mỏng dòn và phải chết, nhưng từ mầu nhiệm Vượt Qua, Ngài đã mang lại sự sống thần linh cho nhân loại: “Đức Kitô đã mang lấy tội lỗi của chúng ta mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính” (1Pr 2,24).

Mỗi người chúng ta được đón nhận Chúa Kitô và tháp nhập vào sự sống thần linh của Thiên Chúa qua Bí tích Rửa tội. Tâm thế của người làm con cái Chúa cần được thăng tiến và vươn cao. Thân xác con người có thể hao mòn qua năm tháng, nhưng tinh thần luôn cần hồn sống tươi mới. Mỗi chúng ta hãy là trung gian cho lòng từ ái của Thiên Chúa đối với con người trong thời đại hôm nay. Để trở thành trung gian của Đấng Thánh, trước tiên chúng ta phải sống cuộc đời công chính và thánh thiện như thánh tiến sĩ Tôma khơi lên: “Những ai làm trung gian giữa Thiên Chúa và con người phải ngời sáng trước mặt Thiên Chúa bằng lương tâm tốt lành của họ và trước mặt người đời bằng danh thơm tiếng tốt của họ”.

Lạy Chúa, chúng con được Chúa mời gọi tháp nhập vào đời sống thần linh bằng cả tâm hồn, thân xác và con tim. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống trọn tình thâm với Chúa và liên đới với mọi người. Chính khi mở rộng cõi lòng và tâm hồn mình, chúng con được ơn công chính hóa khởi đi từ tình yêu quan phòng của Chúa và giá máu cứu độ của Đức Giêsu Kitô, con Chúa cũng là Chúa chúng con. Amen.


Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Gáprien, Raphaen

Theo điển ngữ Thần Học Thánh Kinh, tên các Thiên Thần không do bản tính mà do chức vụ. Thiên Thần là sứ giả. Các Ngài là” những thần khí chuyên lo phục vụ, được sai đi giúp ích những người sẽ thừa hưởng phần rỗi (Dt 1, 14). Các Ngài lập thành một thế giới huyền nhiệm ở ngoài lãnh vực tri giác thông thường của chúng ta……….xem tiếp


Comments are closed.