Thứ Ba sau Chúa Nhật 16 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 12, 46-50

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia”. Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: “Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”.

 


Suy niệm

Đọc đoạn Tin Mừng trên, có thể nhiều người hiểu lầm về cách cư xử có vẻ không bình thường của Chúa Giêsu khi biết có mẹ và anh em đến tìm: “Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?”. Thực ra, Lời của Chúa Giêsu không phải là lời của một người chối bỏ mối liên hệ gia đình máu mủ của mình, nhưng Ngài muốn đề cao mối liên hệ siêu nhiên, đó là gia đình Thiên Chúa, gia đình của những kẻ tin và sống theo thánh ý Thiên Chúa. Chúa Giêsu không bao giờ phủ nhận giá trị của gia đình ruột thịt. Thật vậy, khi sống trong mái ấm Nadareth xưa, Chúa Giêsu đã hết lòng yêu thương, tôn kính và vâng phục Mẹ Maria và thánh cả Giuse (x. Lc 1, 40.52). Cũng vậy, bằng lời giảng và gương sống, Chúa Giêsu cũng đã dạy mọi người sống thảo hiếu với cha mẹ (x. Mt 19, 19; Mc 10, 19). Khi đề cao mối liên hệ thiêng liêng của những người sống vâng phục thánh ý Thiên Chúa, một cách gián tiếp, Chúa Giêsu muốn cho mọi người biết rằng Đức Maria không những là mẹ ruột của Ngài mà còn là mẹ về phần thiêng liêng nữa vì có ai sống vâng phục ý Chúa cho bằng Mẹ Ngài. Cả cuộc đời mẹ là một lời xin vâng theo ý Thiên Chúa. Vâng theo thánh ý Thiên Chúa là lời Chúa Giêsu mời gọi mọi người đi vào mối liên hệ với Ngài và thuộc về gia đình Thiên Chúa. Điều này quan trọng đến nỗi ai làm như vậy thì chính Người sẽ nhận là mẹ và anh em mình.

Với ý nghĩa trên, Giáo Hội là một hiện thân của đại gia đình Thiên Chúa, trong đó người Kitô hữu không ngừng được mời gọi để sống vâng theo ý Thiên Chúa. Là một thành viên trong gia đình Thiên Chúa, tôi đã làm gì để xây dựng gia đình thiêng liêng này?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để khởi đầu một đại gia đình mới, một gia đình của những người luôn sống và vâng phục thánh ý Cha trên trời. Xin cho chúng con luôn biết sống thánh ý Cha mỗi ngày để mối liên kết với Cha thêm bền chặt hơn. Chúng con biết rằng việc thi hành ý Cha không phải là điều dễ dàng, bởi “Chúa cũng đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục”(x. Dt 5, 7-9). Xin Chúa giúp sức cho chúng con. Amen.


 

Comments are closed.