Thứ Ba Ngày VIII Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Ngày 01/01/2019 – Lễ Đức Maria, Mẹ Chúa Trời

Lời Chúa: Lc 2,16-21

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.

 


Suy niệm

ĐỨC MARIA- CON NGƯỜI SUY GẪM LỜI CHÚA

“Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Mt 5,3).

“Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời” (Kinh Kính Mừng). Lời kinh thật tuyệt vời, gợi lên trong chúng ta tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Điều này đã được công đồng Êphêsô (431) khẳng định, nhằm chống lại lạc thuyết Nestôriô chỉ chấp nhận Mẹ Maria là Mẹ của Đức Giêsu, chứ không phải là Mẹ Thiên Chúa. Với những ý tưởng trên và dưới ánh sáng của bài Tin Mừng, chúng ta cùng suy gẫm đề tài: ĐỨC MARIA- CON NGƯỜI SUY GẪM LỜI CHÚA

Câu đầu tiên của bài Tin Mừng thuật lại việc các mục đồng hối hả đến Bêlem để xem sự việc có đúng như sứ thần vừa báo hay không. Khi đến nơi các mục đồng đã thấy khung cảnh y như sứ thần đã báo: một Hài Nhi đang nằm trong máng cỏ, bên cạnh là thánh Giuse và Mẹ Maria. Điều này cho chúng ta xác tín rằng Chúa Giêsu cũng được sinh ra từ lòng mẹ như những trẻ em khác, và Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, vì Hài Nhi Giêsu đang nằm trong máng cỏ cũng chính là Thiên Chúa.

Chứng kiến mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người đang hiện ra trước mặt mình, Mẹ Maria chỉ thinh lặng và suy niệm trong lòng. Mẹ thinh lặng không có nghĩa là thờ ơ, lãnh đạm hay không quan tâm, hoặc là đứng bên ngoài biến cố Chúa Giáng Sinh. Trái lại, Mẹ Maria đã đi sâu vào mầu nhiêm Giáng Sinh cùng với Con Thiên Chúa, đến nỗi không thể nói nên lời, chỉ còn biết thinh lặng và suy niệm trong lòng. Mẹ Maria đã cố gắng tìm hiểu và suy niệm để nắm bắt ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng Sinh. Nhờ đó, Mẹ Maria đã phần nào hiểu được giá trị từ bỏ của Chúa Giêsu khi xuống thế làm người với thân phận một trẻ thơ. Ngài đã trở nên nghèo hoàn toàn. Vì vậy, Mẹ Maria đã sống tâm tình như một tỳ nữ khiêm tốn, từng ngày trong cuộc sống Mẹ đã hy sinh phục vụ Chúa Giêsu trong âm thầm.

Khi suy niệm về mầu nhiệm Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cùng với Mẹ chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa, để nhận ra hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa trao ban cho con người. Chúng ta học nơi Mẹ sự khiêm tốn và luôn lắng nghe Lời Chúa. Nhờ đó, chúng ta chu toàn bổn phận hằng ngày một cách tốt nhất. Đó là thi hành công việc theo thánh ý và làm vinh danh Chúa, hơn là tìm sự nổi tiếng cho bản thân.

Lạy Chúa, mừng lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, xin cho mỗi người chúng con không ngừng suy gẫm Lời Chúa, và biết học nơi Mẹ sự khiêm tốn, để lắng nghe Lời Chúa nói với chúng con hằng ngày. Xin giúp chúng con thực hành thánh ý Chúa với tâm tình yêu mến và phó thác. Amen.


Comments are closed.