Thứ 7 Tuần Thánh – Năm A – Ngày 11/04/2020

Lời Chúa: Mt 28,1-10

Qua chiều ngày Sabbat, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, Maria Mađalêna và bà Maria khác đến thăm mồ. Bỗng chốc đất chuyển mạnh vì Thiên Thần Chúa từ trời xuống và đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên đó. Mặt Người sáng như chớp và áo Người trắng như tuyết. Vì thế những lính canh khiếp đảm run sợ và hầu như chết. Nhưng Thiên Thần lên tiếng và bảo các người nữ rằng: “Các bà đừng sợ. Ta biết các bà tìm Chúa Giêsu, Người đã chịu đóng đinh. Người không có ở đây vì Người đã sống lại như lời Người đã nói. Các bà hãy đến mà coi nơi đã đặt Người và đi ngay bảo các môn đệ Người rằng: Người đã sống lại, và kìa Người đến xứ Galilêa trước các ông: Ở đó các ông sẽ gặp Người. Ðây Ta đã báo trước cho các bà hay”.

Hai bà vội ra khỏi mồ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Người. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người và Phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó, họ sẽ gặp Ta”.

 


Suy niệm

RAO TRUYỀN SỰ THẬT

“Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó, họ sẽ gặp Ta”. (Mt 28,10)

Ngày nay chúng ta thường nghe nói đến công nghệ 3.0, 4.0 hay 5.0. Đây là những thuật ngữ được dùng trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm nói đến việc thông tin được truyền tải một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thế nhưng điều quan trọng không phải là việc thông tin được truyền đi một cách nhanh hay chậm, nhưng là nội dung thông tin được truyền đi có chính xác, hay chỉ là những điều bị bóp méo, sai sự thật. Trong Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta truyền tải thông tin cho Chúa, thông tin này chính là việc Người đã Phục sinh, và dĩ nhiên Chúa muốn chúng ta truyền đạt một cách chính xác thông tin ấy.

Tin mừng Matthêu hôm nay thuật lại sự kiện vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, những người phụ nữ đạo đức đã vội vã chạy ra mồ Chúa, họ vội vã vì lòng họ yêu mến Chúa và ước ao được gặp Chúa. Đáp lại lòng khao khát đó, Chúa đã trao ban cho các bà một tin vui, đó là tin Chúa đã Phục sinh. Đây không chỉ là một tin vui, mà còn là mầu nhiệm trung tâm của Kitô giáo. Vì mầu nhiệm này bao trùm mọi mạc khải của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, tình yêu khởi đi từ công trình sáng tạo đến việc Nhập thể và hoàn tất trong mầu nhiệm Phục sinh. Chính vì vậy mầu nhiệm Phục sinh mang lại một niềm vui lớn lao cho toàn thể nhân loại – niềm vui cứu độ. Cùng với tin vui ấy là lời mời gọi “Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê”. Chúa muốn các bà tham gia vào sứ mạng loan báo Tin mừng Phục sinh, trước hết cho các tông đồ là những người kề cận với Chúa. Với một lòng yêu mến Chúa, các bà đã vội vã chạy đi báo tin cho các tông đồ như lời Chúa truyền, các bà đã tường thuật một cách chính xác những gì đã xảy ra, và điều này đã làm nên giá trị của việc truyền rao Tin mừng. Ngoài những phụ nữ kia, còn có một một số người cũng rao tin về việc Chúa sống lại, nhưng tin mà họ rao truyền lại bị bóp méo, sai sự thật. Đó chính là các thượng tế và những người lính canh mồ. Cũng biến cố Phục sinh ấy, nhưng vì sự thù ghét, ganh tỵ và vì lợi ích nhỏ nhặt của thế gian, họ đã truyền thông những thông tin sai sự thật về mầu nhiệm Phục sinh, nhằm dập tắt niềm hy vọng vào Đức Giêsu nơi các tín hữu : “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự” (Mt 28,13-14).

Sống trong xã hội hôm nay với những cám dỗ về danh – lợi – thú làm cho chúng ta dễ dàng bóp méo sự thật mà chạy theo những điều giả dối. Mỗi lần chúng ta hành động như vậy, là những lần chúng ta rơi vào cám dỗ của ma quỷ. Chúa dạy: “Có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt điều gì là do ma quỷ”. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng sống theo sự thật, dù biết rằng đôi khi sự thật sẽ làm cho chúng ta chịu thiệt thòi, mất mát. Nhưng ai sống theo sự thật chính là con cái ánh sáng và sẽ được hưởng hạnh phúc Nước trời.

Giữa một thế giới với những điều thật giả đan xen, xin Chúa soi sáng để giúp chúng con nhận ra được điều gì là tốt là xấu, để chúng con hành động cách đúng đắn theo đường lối Chúa. Đồng thời, là Kitô hữu, chúng con cũng mang trong mình sứ mạng loan báo Tin mừng Phục sinh. Xin Chúa giúp chúng con biết loan báo cách đúng đắn và xác tín về mầu nhiệm Phục sinh, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính đời sống của chúng con.


Comments are closed.