Thứ 7 Tuần IV Phục Sinh – Ngày 18/05/2019

Lời Chúa: Ga 14,7–14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.

 


Suy niệm

THẤY CHÚA GIÊSU LÀ THẤY CHÚA CHA

“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9b).

Nếu một người bạn của chúng ta kể cho nghe về một ai đó có nhiều tài năng, giỏi giang và có nhiều điều thú vị như: xinh đẹp, hát hay, đàn giỏi, đá banh khéo và có khả năng chọc cười bất cứ ai mà bạn ấy gặp, … Có lẽ với tính tò mò, chúng ta thường mong có dịp được gặp để thấy và làm quen hay kết bạn với người bạn ấy.

Các Tông đồ là những người thân cận, kề vai sát cánh cùng Chúa Giêsu trong suốt hành trình rao giảng Tin Mừng cứu độ. Các ông được nghe nhiều về giáo huấn của Chúa Giêsu nói về Chúa Cha nhưng chưa một lần gặp thấy Ngài. Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ, giảng dạy nhiều điều hay lẽ phải, nhưng Ngài chỉ nhận mình là Con và thường xuyên cầu nguyện cùng Chúa Cha.

Chính vì thế, trong mắt các Tông đồ, Chúa Cha phải là Đấng cao cả và quyền năng vô cùng. Càng nghe Chúa Giêsu mạc khải về Chúa Cha, lòng khao khát được chạm, được thấy Chúa Cha nơi các ông càng rạo rực: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện” (Ga 14,8). Các Tông đồ mong Chúa Giêsu sẽ tỏ cho mình được thấy bằng mắt, bắt bằng tay cách tận tường về Chúa Cha. Trước đòi hỏi đó của các Tông đồ, Chúa mời gọi các ông đi sâu hơn bằng con mắt đức tin khi Ngài khẳng định: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14, 9b). Như thế, thấy Chúa Giêsu chính là thấy Chúa Cha, biết Chúa Giêsu chính là biết Chúa Cha, tin Chúa Giêsu chính là tin Chúa Cha, nghe Chúa Giêsu chính là nghe Chúa Cha. Vì Chúa Giêsu đã quả quyết: “Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10,30). Thật vậy, tất cả lời nói, việc làm của Chúa Giêsu cũng là lời nói và việc làm của Chúa Cha. Chúa Giêsu không chỉ là “hình ảnh của Thiên Chúa vô hình” (Cl 1,15) mà Ngài còn là Con duy nhất trong tương quan với Chúa Cha từ đời đời. Thấy được Chúa Giêsu, nhân loại sẽ biết được Chúa Cha là Đấng nào. Ngài là Đấng Tạo hóa và là Vị Thiên Chúa đầy cảm thông với nỗi thống khổ của nhân loại. Ngài vẫn yêu dù cho nhân loại bất trung và tội lỗi. Khuôn mặt của Chúa Cha được tỏ hiện cách sống động qua hành động đầy tình thương và nhân hậu của Chúa Giêsu trong suốt hành trình dương thế của Ngài. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã bày tỏ tình yêu của Chúa Cha cho nhân loại bao la dường nào, thì qua sự Phục Sinh, Chúa Giêsu biểu lộ vinh quang của Chúa Cha dành cho loài người cao cả biết mấy. Chúa Giêsu Phục Sinh để nhân loại thấy rằng đích điểm cuộc đời mỗi người là về cùng Chúa Giêsu bên Chúa Cha.

Theo kinh nghiệm dân gian, nếu muốn biết về khuôn mặt của người cha thì chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của người con: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” hay “Cha nào con nấy”. Do đó, để thấy được Chúa Cha, mỗi người chúng ta cũng hãy tập nhìn vào khuôn mặt của Chúa Giêsu. Dành thời gian ngồi bên Chúa Giêsu là cách cụ thể để chiêm ngắm Ngài. Nhờ đó, trong giây phút thing lặng đầy riêng tư, Chúa Giêsu sẽ tỏ cho chúng ta thấy về khuôn mặt sống động của Chúa Cha. Chúng ta càng tin vào Chúa Giêsu bao nhiêu thì mắt chúng ta sẽ càng rõ và càng gần Chúa Cha bấy nhiêu. Chỉ con đường Giêsu mới dẫn chúng ta đến với Chúa Cha, chỉ trong sự thật Giêsu mới đưa chúng ta gần Chúa Cha, và chỉ qua sự sống Giêsu mới mang chúng ta vào trong cung lòng Chúa Cha.

Mùa Phục Sinh là mùa của ân phúc, niềm vui và hy vọng. Chúa Giêsu Phục sinh tỏ cho chúng ta thấy rõ khuôn mặt vinh quang của Chúa Cha. Ngài cũng mời gọi chúng ta noi gương Ngài để làm chứng cho Chúa Cha và để khuôn mặt của Chúa Cha được mọi người nhận biết và tin theo. Mỗi người hãy mang lấy tình yêu và bình an Phục Sinh đến cho mọi người. Chúng ta hãy mang niềm vui đến với người đang u buồn sầu khổ và mang niềm hy vọng đến với những người đang thất vọng chán nản.

Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài gửi Chúa Thánh Thần ngự xuống trong lòng chúng con, để tâm hồn chúng con được biến đổi mà trở thành con cái Thiên Chúa. Xin Chúa Thánh Thần ban đầy ơn thiêng của Ngài trên chúng con, để mỗi khi chúng con cất tiếng kêu cầu: “Lạy Cha chúng con”, chúng con ý thức rằng Chúa Cha thực sự hiện diện và đang lắng nghe chúng con khẩn khoản nài xin. Amen.


Comments are closed.