Thứ 7 Tuần III Phục Sinh – Ngày 21/04/2018

Lời Chúa: Ga 6, 60-69

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa”.

 


Suy niệm

CHỌN THEO THẦY GIÊSU

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6, 66).

Con người là thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên có ý chí tự do. Một biểu hiện của tự do là khả năng lựa chọn. Chúng ta thực hiện hành động lựa chọn trong mọi sinh hoạt hằng ngày, trong mọi biến cố lớn nhỏ của cuộc sống: chọn quần áo theo sở thích, chọn câu nói ưng ý, chọn người để gặp gỡ trao đổi. Những lựa chọn trên cần được tôn trọng vì là quyền căn bản của mỗi con người, qua đó thể hiện mục đích sống của chủ thể lựa chọn. Ví dụ, mục đích của một người là trở nên người lịch sự trong ăn mặc, lịch thiệp trong lời nói nên họ phải chọn quần áo đẹp và lời nói hay. Như vậy, những lựa chọn đúng sẽ giúp đạt được mục đích mà chúng ta đã đặt ra trước.

Người Kitô hữu được mời gọi hướng đến mục đích tối hậu ngay trong nghi thức khai tâm Kitô giáo, là đạt được sự sống đời đời. Mục đích đó không dừng lại ở cuộc sống chóng qua này, nhưng hướng đến sự vĩnh cửu. Vấn đề là người Kitô hữu phải lựa chọn điều gì để đạt được sự sống đời đời, đạt được sự vĩnh cửu giữa thế giới tạm bợ và chóng qua? Câu trả lời chắc chắn không phải là lựa chọn một sự vật, một sự việc hay một con người thụ tạo nào, vì mọi sự vật hay con người đều có giới hạn của nó. Nhưng, chúng ta phải lựa chọn Đức Giêsu Kitô, Đấng toàn năng và vĩnh cửu, đã chiến thắng cả sự chết: “Chỉ có Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”(Ga 6,66). Các tông đồ là những người đã sống và chết để làm chứng cho sự lựa chọn bước theo Đức Giêsu Kitô. Kinh nghiệm đức tin của họ đã cho chúng ta thấy điều đó. Đời sống đức tin của Giáo hội hơn hai ngàn năm qua đã khẳng định lời các tông đồ là đáng tin cậy.

Việc cần làm của mỗi người chúng ta là thực hiện một lựa chọn căn bản vào Đức Giêsu Kitô. Lựa chọn này không chỉ là sự phân định của lý trí nhưng còn là đức tin: đức tin và lý trí bổ túc cho nhau. Những người Do Thái xưa thiếu đức tin, nên họ nhận định cách tiêu cực về những lời của Chúa Giêsu: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?”(Ga 6,60). Người Kitô hữu hôm nay cần lựa chọn bằng một phương thế không thể thiếu là đức tin: “Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”(Ga 6,69). Đức tin của các tông đồ, đức tin của Hội Thánh là ân ban từ Thiên Chúa. Do đó, chúng ta hãy biết khẩn nài Thiên Chúa tăng thêm lòng tin cho chúng ta; đồng thời chúng ta biết mở lòng ra để đón nhận hồng ân đức tin mà Thiên Chúa tặng ban.

Lạy Chúa, trong ngày sống, chúng con thực hiện rất nhiều những chọn lựa khác nhau. Xin Chúa cho chúng con biết lựa chọn những sự vật, sự việc và con người phù hợp với thánh ý Chúa; nhờ đó, chúng con tiến gần hơn đến mục đích tối hậu là được sống đời đời bên Chúa. Amen.


Comments are closed.