Thứ 7 Tuần 7 Thường Niên – Ngày 26/05/2018

Lời Chúa: Mc 10, 13-16

Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

 


Suy niệm

TRỞ NÊN BÉ NHỎ TRƯỚC TÌNH YÊU CHÚA

“Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng”

Con người hôm nay luôn muốn tìm kiếm những điều vĩ đại, muốn tự mình bước đi trên đôi chân của mình và muốn chinh phục mọi sự mà nhiều khi họ gạt bỏ Thiên Chúa ra bên ngoài. Do đó, càng ngày họ quên đi thân phận bé nhỏ của mình, thân phận hạt bụi trong thế giới bao la và trong tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Vì thế, Tin mừng hôm nay đưa chúng ta trở về, về với thân phận, về với con người của chính mình khi đứng trước Thiên Chúa. Hãy trở nên bé nhỏ để được Thiên Chúa yêu thương, hãy trở nên đơn sơ để được hưởng Nước Trời như Đức Giêsu đã nói: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng”. Đức Giêsu đã đề cao các trẻ thơ như là mẫu gương cho những ai muốn vào Nước Trời, bởi tâm hồn trẻ thơ đơn sơ, trong trắng, nhỏ bé luôn được sự bao bọc, che chở của mọi người. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy sống tâm hồn trẻ thơ: đơn sơ trong trắng, không tính toán biết tín thác trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, bởi lẽ chỉ khi ở bên Chúa tâm hồn mới cảm thấy bình an. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Khi có được bình an là có được tình yêu của Đức Giêsu và có Đức Giêsu ở cùng là có sự hiện diện Nước Trời. Vì thế, hãy luôn tin tưởng và phó thác đời mình cho tình yêu Thiên Chúa bởi chúng ta thật sự bé nhỏ, thật sự cần đến Người.

Lay Chúa, Chúa đã dạy, phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Xin Chúa giúp chúng con biết sống với tinh thần đơn sơ, yêu mến, luôn biết tìm kiếm Chúa trong mọi sự, đồng thời nhận ra sự giới hạn của bản thân để có thể đón nhận được tình yêu của Chúa trong Nước Trời. Amen.


Comments are closed.