Thứ 7 Tuần 5 Mùa Phục Sinh – Ngày 05/05/2018

Lời Chúa: Ga 15, 18 -21

Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.

 


Suy niệm

SỐ PHẬN CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA

“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15, 18)

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu báo cho các môn đệ biết trước về số phận mà các ông sẽ phải chịu để các ông can đảm và tỉnh thức đề phòng. Trước hết, các môn đệ sẽ bị thế gian ghen ghét như Chúa Giêsu : “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15, 18). Dọc suốt Tin mừng của mình, Thánh Gioan nhấn mạnh đến những thất bại Đức Giêsu phải chịu trong tác vụ của Người. Ngay trong đoạn mở đầu, ông đã viết: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón tiếp” (Ga 1,10). Như thế làm sao ta còn ngỡ ngàng trước những khó khăn của người môn đệ Chúa Kitô? Tôi tớ không lớn hơn chủ được. Đó là điều đã được dự kiến, được báo trước. Họ đã ngược đãi anh em vì Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.

Các môn đệ không những bị ghen ghét mà họ còn bị bách hại. Các môn đệ bị bách hại vì ba lý do: vì các môn đệ được Chúa chọn ra khỏi thế gian và sống nếp sống nghịch với thế gian; vì số phận của các môn đệ cùng chung số phận của Đức Giêsu ; vì thế gian không biết Chúa Cha là Đấng đã sai Chúa Giêsu xuống thế gian.

Thánh Phaolô nói: “Nếu ta cùng lao khổ với Người, thì cũng được vinh hiển với Người” (Rm 8,17). Cũng trong tư tưởng đó, thánh Augustinô nói: “Ta phải lấy làm buồn vì không được thế gian ghen ghét mới phải ! Vì như vậy, ta sẽ không giống Thầy!”. Cộng đoàn các môn đệ là Hội Thánh, sẽ phải cùng chung số phận với vị Thủ Lãnh mình là Chúa Giêsu. Hội Thánh luôn luôn là đối tượng cho thế gian ghen ghét. Hội Thánh trần gian luôn luôn là một Hội Thánh bị đóng đinh. Người Kitô hữu sống giữa trần gian cũng mang số phận ấy vì chúng ta không thuộc về thế gian. Nếu chúng ta thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó.

Lạy Chúa, giữa những sự ghen ghét và những đau khổ mà chúng con chịu vì danh Chúa, xin cho con luôn biết can đảm chấp nhận với tình yêu và sẵn sàng đón nhận tất cả vì danh Chúa. Amen.


Comments are closed.