Thứ 7 Tuần 32 Thường Niên – Ngày 17/11/2018

Lời Chúa: Lc 18,1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng:

“Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: “Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù”. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: ‘Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc’”.

Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

 


Suy niệm

Thứ 7 Tuần 32 Thường Niên

“Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí” (Lc 18,1).

Trong ca dao tục ngữ Việt Nam có rất nhiều thành ngữ diễn tả sự kiên nhẫn: “có công mài sắt có ngày nên kim”; “chớ thấy sóng mà ngã tay chèo” hay “hãy cho bền chí câu cua, dù ai câu chạch câu rùa mặc ai”. Trong Giáo Hội cũng có nhiều mẫu gương về sự kiên nhẫn, chẳng hạn như câu chuyện của bà thánh Monica: Chẳng phải chính bà đã ngày đêm nguyện cầu với Chúa trong nước mắt để xin cho người con của mình biết quay trở lại đàng chính nẻo ngay hay sao? Kết quả là Chúa đã nhận lời bà. Vâng chính nhờ vào sự kiên nhẫn mà chúng ta làm nên thành công dù cho có phải rơi vào những hoàn cảnh có éo le hay khó khăn đến mấy chăng nữa như bà góa trong dụ ngôn mà Chúa Giêsu đã kể hôm nay.

Dụ ngôn về vị quan tòa bất chính và bà góa hôm nay là một trong ví dụ mà Chúa Giêsu dùng để dạy cho các môn đệ của Người nhằm giúp cho các ông biết phải kiên nhẫn trong việc cầu nguyện và không được nản chí. Tin Mừng cho chúng ta thấy bà góa này đã đến gặp vị thẩm phán khó tính kia chắc chắn là rất nhiều lần. Bà đã phải “thức lâu chầu mỏi” nhưng rồi bà đã không nhận được một sự chiếu cố nào mà đổi lại là thái độ dửng dưng của ông. Chẳng còn cách nào khác nên chắc là bà góa này đã đến van nài ông thường xuyên hơn để ông minh oan cho bà. Với sự kiên trì nhẫn nại, bà đã làm cho ông thẩm phán kiêu căng kia phải xiêu lòng để giải quyết cho bà. Tuy rằng, cách giải quyết của ông không phát xuất từ lòng thương người nhưng vì ông không muốn kéo dài sự quấy rầy dai dẳng của bà góa ấy cho xong chuyện. Còn đối với Thiên Chúa, Ngài không sợ chúng ta đến quấy rầy. Ngược lại Ngài còn muốn chúng ta phải biết bền đỗ kiên trì. Vì trong ý định thời gian của Chúa, Chúa sẽ mau chóng giải oan để thi ân giáng phúc cho lời cầu xin đầy lòng kiên nhẫn của chúng ta.

Mỗi khi nói đến sự kiên nhẫn, thiết nghĩ ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm. Thế nhưng kinh nghiệm của chúng ta là kinh nghiệm gì? Có thể chúng ta kiên nhẫn trong việc tập thể dục, kiên nhẫn kiêng ăn để có một thân hình mạnh khỏe hay kiên nhẫn đọc thật nhiều sách để có một khối tri thức. Có bao giờ chúng ta đã biết kiên nhẫn trong đời sống cầu nguyện không? Trong cuộc sống thường ngày, mỗi khi gặp những khó khăn trắc trở chúng ta mới nghĩ và đến với Chúa nhiều hơn. Khi cầu xin Chúa, nhưng không thấy Chúa đáp trả, chúng ta dễ dàng sinh ra nản lòng và đôi khi mang tâm trạng nghi ngờ Chúa. Với thái độ đó, chẳng phải là chúng ta đã vô tình đánh mất chính niềm tin vào Chúa rồi hay sao? Chúng ta hãy xét xem ý hướng cũng như cách thức cầu nguyện của mình. Như trong thư của thánh Giacôbê đã viết: “Anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc” (Gc 4, 3). Đồng thời khi cầu xin, chúng ta có thật sự kiên nhẫn hay không?

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết luôn tin tưởng chạy đến với Chúa dù khi vui cũng như khi buồn, khi thành công cũng như khi thất bại bằng việc cầu nguyện và truyện trò với Chúa. Đồng thời cũng xin Chúa cho chúng con luôn biết kiên trì trong lời cầu nguyện bằng việc phó thác đời mình cho tình yêu của Thiên Chúa. Bởi Chúa đã hứa: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7,7). Amen


Comments are closed.