Thứ 7 tuần 30 Thường Niên – Ngày 04/11/2017

Lời Chúa: Lc 14,1.7-11

“Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói : ‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”(Lc 14, 8-11).

 


Suy niệm

“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”(Lc 14,11).

Đức Giêsu dùng một dụ ngôn để khuyên dạy người ta bài học khiêm nhường “hạ mình xuống” khi thấy các khách dự tiệc có khuynh hướng chọn ngồi chỗ nhất. Khiêm nhường là nhân đức giúp con người đón nhận hồng ân của Thiên Chúa và nhìn nhận sự thật về mình. Đức Giêsu không có ý dạy người ta “ngồi chỗ cuối” để tránh xấu hổ và được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn ; nhưng Đức Giêsu muốn nói với khách dự tiệc một điều quan trọng hơn : Bị Thiên Chúa hạ xuống trong ngày sau hết thì kinh khủng hơn nhiều. Nỗi khổ nhục sẽ muôn đời còn mãi. Đức Giêsu không chỉ dạy người ta khiêm nhường “hạ mình xuống”, mà chính Người cũng thực thi điều Người giảng dạy : Trong bữa tiệc vượt qua, người đã quỳ xuống rửa chân cho các tông đồ như một người đầy tớ ; Người chấp nhận cái chết nhục nhã trên thập giá, gánh lấy tội lỗi của nhân loại để con người được tôn lên. Nhiều vị thánh trong Giáo Hội đã bắt chước gương sáng này : Chân phước Têrêxa Calcutta dù là bề trên nhà dòng, nhưng vẫn cúi xuống chăm sóc những bệnh nhân hấp hối. Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã xin lỗi thế giới về những lầm lỗi trong quá khứ của Giáo Hội…

Hoa trái của đời sống khiêm nhường “hạ mình xuống” đã được vịnh gia cảm nghiệm cách rõ nét : “Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi. Ai nghèo túng Người cất nhắc từ đống phân tro”(Tv 113,7-8). Đức Maria cũng đã cất lên lời ca Manificat : “Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”(Lc 1,52). Và phần thưởng dành cho người khiêm nhường đó là : “Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”(Lc 14,11). Ước mong thay mỗi người chúng ta thực sự hạ mình trước mặt Chúa và anh em mình.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức mọi sự mình “là” và “có” đều do bởi Thiên Chúa và sự trợ giúp của mọi người, để từ đó, chúng con biết phụng sự Chúa, phục vụ anh em trong khiêm tốn và hiền hòa.


Comments are closed.