Thứ 7 tuần 28 Thường Niên năm A – Ngày 21/10/2017

Lời Chúa: Lc 12, 8-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha”.

“Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

 


Suy niệm

LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG

“Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói” (Lc 12,12).

Sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo quả thật rất lớn lao. Thế nên, khi đối diện với lệnh truyền của Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời, người môn đệ hẳn sẽ cảm thấy nao lòng. Tuy nhiên, Chúa Giêsu biết rõ những khó khăn mà các môn đệ sẽ gặp phải, nên Ngài đã trấn an và hứa ban ơn để họ chu toàn nhiệm vụ làm chứng cho Tin Mừng.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra hai lý do để các môn đệ can đảm thi hành sứ mạng sống và làm chứng cho Tin Mừng. Lý do thứ nhất, vào ngày phán xét, chính Chúa Giêsu sẽ tuyên bố nhận kẻ nào đã can đảm làm chứng cho Ngài. Điều này đồng nghĩa với việc người môn đệ sẽ nhận được phần thưởng lớn lao là hạnh phúc thiên đàng, nếu ngay ở đời này cố gắng để thực thi lệnh truyền làm chứng cho Chúa Giêsu. Một lý do khác trợ lực cho những chứng nhân Tin Mừng trong hoàn cảnh khó khăn, đó là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần, Đấng đã được ban cho các Tông đồ vào ngày Lễ Ngũ Tuần, sẽ luôn hiện diện và soi sáng để “anh em biết những gì phải nói”. Đó là lời hứa của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, nhằm bảo đảm cho sứ vụ làm chứng cho Ngài.

Tin tưởng vào lời hứa của Chúa Giêsu, các môn đệ của Ngài, ngay từ thời kỳ đầu cho đến hôm nay, vẫn mạnh dạn sống và làm chứng cho đức tin, dù phải hy sinh mạng sống của mình. Hơn thế nữa, ta có thể nhìn lên hình ảnh Đức Maria, Mẹ là gương mẫu cho các tín hữu về việc sống và loan báo Tin Mừng. Thật thế, qua lời “xin vâng”, Mẹ đã bắt đầu một cuộc hành trình mà Mẹ luôn tin tưởng phó thác vào sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, Đấng đã ngự xuống tràn đầy trên Mẹ trong ngày Truyền Tin; nhờ đó, Mẹ đã can đảm chấp nhận mọi biến cố xảy đến trong cuộc sống, bằng một niềm xác tín “với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể” (Lc 1,37) .

Như thế, Lời Chúa hôm nay nhắc lại cho chúng ta sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng. Ngày nay, những cuộc bách hại đức tin hầu như không còn. Thế nhưng, những khó khăn trong đời sống hằng ngày mà các tín hữu phải trải qua cũng đủ để họ làm chứng cho Chúa Kitô. Cho nên, tìm và sống theo thánh ý Chúa qua các biến cố đời thường là một trong những cách hiệu quả nhất để mọi người nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, để có thể sống theo những gì Chúa dạy, chúng con rất cần đến ơn Chúa, vì tự sức mình, chúng con chẳng làm được gì. Xin Chúa cho chúng con nhận ra Chúa luôn đồng hành với chúng con, nhất là trong những lúc khó khăn, để theo gương Mẹ Maria, chúng con cũng can đảm thưa lên hai tiếng “xin vâng”, hầu có thể làm chứng cho Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.


Comments are closed.