Thứ 7 Tuần 27 Thường Niên – Ngày 06/10/2018

Lời Chúa: Lc 10, 17–24

Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: “Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con”. Người bảo: “Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rết, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”. Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. – Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết”. Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: “Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy, vì chưng, Thầy bảo các con: Có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều các con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe”.

 


Suy niệm

THỨ 7 TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

Bài Tin mừng cho thấy một chi tiết gây chú ý, đáng để chúng ta lưu tâm, đó là sự kiện Nhóm Bảy Mươi Hai môn đệ trở về sau khi hoàn thành “bài sai” với một tinh thần phấn khởi, vui mừng vì những thành tích rất đáng tự hào, thậm chí quỷ cũng phải khiếp sợ các ông; thế mà Chúa Giêsu lại không tỏ ra mừng vì điều đó, nhưng Người hướng các ông đến một lý do khác đáng để mừng hơn: “Hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10, 20). Khi nói điều này, chắc chắn Chúa Giêsu muốn gửi tới các ông một sứ điệp đặc biệt. Nếu như “tên được ghi trên trời” đồng nghĩa với việc trở thành công dân Nước Trời hay được thuộc về Chúa, thì thái độ và lời nói của Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đến với sứ điệp này là: hãy coi chừng, chớ để những thành công mục vụ ảnh hưởng trên mình, lôi kéo mình và an ủi khích lệ mình, nhưng hãy biết lưu tâm đến một động lực duy nhất đó là Nước Trời, là chính Chúa, là thánh ý của Người. Đó mới thực là niềm vui đời hiến thân và phục vụ của người môn đệ. Nói cách khác, đối tượng của niềm vui, khi được chia sẻ sứ mạng với Chúa Giêsu, là chính Người, là chính tình thương và sự tín nhiệm của Người. Đối tượng của niềm vui trong cuộc đời theo Chúa được Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ thấy rõ hơn qua những lời sau đó, mà rõ nhất là lời khẳng định: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em đang thấy, và tai nào được nghe điều anh em đang nghe” (Lc 10, 23-24).

Như thế, sứ điệp của Bài Tin Mừng hôm nay đụng chạm đến chính mỗi người chúng ta, những chủng sinh, những Kitô hữu, những người đang theo gót Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta được mời gọi tìm kiếm niềm vui phục vụ nơi chính Chúa Giêsu, chứ không phải nơi nào khác. Cũng vậy, chúng ta được mời gọi đừng quá bận tâm đến thành tích trong hoạt động tông đồ, nhưng hãy bận tâm tìm hiểu ý muốn của Thiên Chúa qua chính các công việc đó. Thiết nghĩ, một khi chúng ta xác tín và giữ cho mình được hai điều này, thì cuộc đời theo Chúa của chúng ta sẽ luôn tìm thấy niềm vui thực sự trong mọi việc làm, trong mọi sứ vụ, và trong mọi nơi mọi lúc.

Lạy Chúa Giêsu, sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng con hiểu hơn về niềm vui thực sự trong đời phục vụ Tin mừng. Xin cho mỗi người chúng con xác tín cách mạnh mẽ rằng chỉ có Chúa và thánh ý Người mới là niềm vui đích thực trong cuộc đời ơn gọi của chúng con. Amen.


Comments are closed.