Thứ 7 Tuần 24 Thường Niên – Ngày 22/09/2018

Lời Chúa: Lc 8, 4-15

Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm”.

Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe!”. Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: “Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”.

 


Suy niệm

NHỮNG THỬA ĐẤT TÂM HỒN

“Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.” (Lc 8, 15)

Trong sản xuất nông nghiệp trồng trọt, yếu tố đầu tiên và quan trọng quyết định thành bại của vụ mùa đó chính là cây giống và đất trồng; thứ đến mới là các yếu tố khác. Mỗi loại hạt giống thì cần những loại đất phù hợp với nó. Hạt giống chỉ có thể trổ sinh hoa trái dồi dào, khi được gieo trồng trong những thửa đất tốt và được sự chăm sóc đầy đủ.

Trang Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dùng hình ảnh hạt giống và những thửa đất để giảng dạy cho dân chúng về giá trị của Lời Chúa. Hạt giống chính là Lời của Thiên Chúa và tâm hồn chúng ta là những thửa đất mà hạt giống Lời Chúa được gieo vào. Hai yếu tố này luôn gắn kết và đi liền với nhau. Lời Chúa chỉ phát sinh hoa kết trái khi được gieo vào một thửa đất có đức tin vững mạnh.

Hình ảnh người đi gieo giống có vẻ vô ý trong khi gieo hạt cho thấy lòng quảng đại Thiên Chúa dành cho con người. Hạt giống Lời Chúa được gieo vào mọi thửa đất. Với mong ước Lời được đến với tất cả mọi cõi lòng. Tuy nhiên, đức tin của mỗi người mới chính là yếu tố quyết định cho hạt giống sinh trưởng như thế nào. Mỗi thửa đất cho thấy tình trạng đức tin của mỗi người. Nơi thửa đất vệ đường, đức tin dường như không có. Lời Chúa không hề tác động gì đến đời sống của họ. Còn với thửa đá sỏi, Lời Chúa đã nảy mầm nhưng vì đức tin nơi đây còn non yếu, khó khăn và thử thách làm cho đức tin mất đi, để rồi cây bị chết héo. Với thửa đất gai góc, hạt giống Lời chưa được nội tâm hoá, nên đức tin bị bóp nghẹt và thay vào đó là những ham muốn về danh lợi, quyền lực và lạc thú thế gian thống lĩnh.. Cuối cùng chỉ có thửa đất tốt với một đức tin sống động và kiên vững, thì hạt giống Lời Chúa mới sinh hoa kết trái dồi dào.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi tôi cần xem lại thực trạng tâm hồn của mình, tâm hồn tôi thuộc loại thửa đất nào? Phải chăng tâm hồn tôi là thửa đất vệ đường khi mà tôi không đặt niềm tin vào Chúa. Tuy là Ki-tô hữu, tôi vẫn tin vào những chuyện bói toán và mê tín dị đoan. Chúa dường như không có tác động gì đến cuộc đời tôi. Dường như Lời Chúa chỉ đọng lại trong nhà thờ mà chưa đi vào cuộc sống, thế nên khi gặp những khó khăn và trở ngại, đức tin non yếu của tôi bị vấp ngã. Và cũng có thể, tâm hồn tôi là thửa đất gai góc, khi mà tôi đang để cho các giá trị trần thế chi phối, chẳng hạn danh vọng, chức quyền hay của cải vật chất.

Xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn nhận ra sự giới hạn và yếu đuối của đức tin nơi mình, để biết mở lòng ra cho Lời Chúa biến đổi cuộc đời chúng con mỗi ngày nên tốt đẹp hơn. Amen.


Comments are closed.