Thứ 7 Tuần 2 Mùa Vọng – Ngày 14/12/2019

Lời Chúa: Mt 17,10-13

Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?” Chúa Giêsu trả lời: “Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”. Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả.

 


Suy niệm

GIOAN – VỊ TIỀN HÔ CỦA ĐẤNG MESSIA

“Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ” (Mt 17,12).

Tin Mừng Matthêu thường trưng dẫn Kinh Thánh Cựu Ước để cho thấy lời Chúa đã hứa được ứng nghiệm và hoàn tất nơi Đức Giêsu. Cũng vậy, Tin Mừng hôm nay gợi lên thắc mắc của các môn đệ về lời sấm của ngôn sứ Malakhi (Ml 3,23-24), tiên báo về sự xuất hiện của ông Elia để dọn đường cho Đấng Messia đến. Đức Giêsu đã giải đáp cho các ông hiểu rằng: Gioan Tẩy Giả đã đảm nhận vai trò của Elia, trở thành vị tiền hô của Đấng Messia.

Sau khi được chứng kiến biến cố biến hình, các môn đệ đã tin chắc Đức Giêsu là Đấng Messia. Nhưng các ông lại có một thắc mắc với Đức Giêsu là tại sao ông Elia chỉ xuất hiện thoáng qua trong biến cố, mà không giống như lời tiên báo là: ngôn sứ Elia phải đến trước để dọn đường và chấn hưng mọi sự (Ml 3,23). Thắc mắc này được Chúa Giêsu giải đáp cách gián tiếp khi nói về vai trò của Elia “Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông”, và “Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả”. Quả thế, Chúa Giêsu quả quyết vai trò của Elia đã được Gioan Tẩy Giả đảm nhận. Bằng đời sống và lời rao giảng, ông Gioan đã kêu gọi dân chúng sám hối và chịu phép rửa để dọn lòng chờ đón Đấng đến sau ông nhưng cao trọng hơn ông. Ông đã hoàn tất lời kêu gọi chấn hưng mọi sự, đưa tâm hồn con người sẵn sàng đón Chúa. Nhưng, thay vì nhận biết ông, người Do Thái đã đối xử với ông theo ý họ muốn (Mt 17,12). Kết quả là ông Gioan đã gặp phải những đau khổ và sự chết vì làm chứng cho sự thật. Vì không nhận ra ông Gioan trong vai trò là Elia nên họ cũng không nhận biết Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ phải đến.

Ngày nay, vẫn còn nhiều người chưa nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ, Đấng mang lại hạnh phúc cho con người. Khi lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy, chúng ta cũng lãnh nhận nhiệm vụ chia sẻ niềm hạnh phúc đó. Vì thế, là Kitô hữu, chúng ta được Chúa mời gọi trở nên vị tiền hô của Chúa ở giữa đời bằng cách sống sự thật và yêu thương. Đó chính là sống như Chúa Giêsu, là thực hành lời Chúa dạy, là đáp trả lại tình yêu Chúa dành cho ta. Tình yêu đó thôi thúc chúng ta dấn thân trong cánh đồng truyền giáo, dù có thể gặp nhiều gian khổ, hiểu lầm và chống đối, nhưng chúng ta cũng sẽ được Chúa ban cho những ơn cần thiết để thực hiện và những phần thưởng lớn lao xứng đáng. Vì thế, mỗi người hãy noi gương thánh Gioan, luôn sống trong sự thật, trong công bình và bác ái. Ước mong với cách sống đầy yêu thương và chân thành trong cuộc sống, chúng ta sẽ trở nên những tông đồ tuyệt vời của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin thêm sức cho chúng con để mỗi người chúng con trở thành những chứng nhân cho Tin Mừng tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con biết chấp nhận hy sinh, không oán trách và không nản lòng khi bị hiểu lầm, để tiếp tục thực hiện những nghĩa cử yêu thương cho mọi người trong cuộc sống. Amen.


Comments are closed.